De beslissing om “segregerende verenigingen” in de culturele sector geen subsidies meer te geven, werd eind november geblokkeerd door de linkse politieke partijen in het Vlaams Parlement. Groen, sp.a en PVDA gebruikten een motie tot ideologische alarmbelprocedure, die beslissing naar het federaal niveau tilde. De PS en MR onthielden zich vandaag in de bevoegde Kamercommissie. Zo is mogelijk institutioneel dynamiet ontmijnd. Dat brengt De Tijd.

De Vlaamse meerderheid wilde de wijzigingen aan het Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk via een spoedprocedure in het Vlaams parlement behandelen. Een gevolg van de langdurige regeringsvorming. Het gebruik van die spoedprocedure vond de oppositie misplaatst. Het was immers minder dan een maand voor de deadline waarop de sociaal-culturele verenigingen hun beleidsplan indienen. Die geldt voor de komende 5 jaar.

De linkse en extreem-linkse partijen maakten daarop gebruik van de alarmbelprocedure voorzien in artikel 73 van het reglement van het Vlaams Parlement, dat elke discriminatie ‘om ideologische en filosofische redenen’ verbiedt.

Institutioneel dynamiet

De voorkeur om kwestie inzake cultuur, een regionale materie, door het federale niveau op te laten lossen was institutioneel dynamiet en symbolisch erg geladen. Het Vlaams Parlement kreeg historisch haar eerste bevoegdheden net als cultuurraad. 

De Waalse MR en PS hebben er voor gekozen om die doos van Pandora niet te openen en onthouden zich in de materie. De MR had dat eerder al duidelijk gemaakt. Vandaag in de bevoegde Kamercommissie gaf ook de PS aan zich niet te willen mengen in Vlaamse interne kwesties. “We hebben een probleem met de inhoud van het bewuste decreet, maar de procedure is problematisch“, zegt PS-Kamerlid Hervé Rigot in De Tijd. “Wij zijn geen rechters. Het komt de deelstaten toe hun zaken te regelen, het federale niveau moet zich bezighouden met federale bevoegdheden. Bij betwisting is het aan het Grondwettelijk Hof om zich eventueel uit te spreken.

De N-VA reageert verheugd op de beslissing van de Kamercommissie. Om mogelijk misbruik zoals dat van de linkse Vlaamse oppositiepartijen in de toekomst uit te sluiten, wil de partij de ganse procedure simpelweg afschaffen. “Het is dan ook niet meer te rijmen dat het federaal parlement zich uitspreekt over de bevoegdheden van de deelstaten. Daarom zullen wij een wetsvoorstel indienen om de ideologische alarmbel af te schaffen,” zegt Peter De Roover.

Gemengde conclusie

De actie van de linkse partijen is echter toch deels gelukt. De behandeling van de motie tilde de goedkeuring van de beleidsplannen van de sociaal culturele verenigingen over de deadline. Hierdoor zitten de budgetten in principe voor de komende vijf jaar vast.

Toch ziet Vlaams parlementslid Marius Meremans het niet zo somber in. In een reactie aan SCEPTR laat hij weten dat er binnen het decreet ook nog marge is om aanpassingen door te voeren indien nodig. De procedure zal iets omslachtiger zijn, maar hij denk wel dat men daarmee aan de slag kan. Bovendien zegt hij dat via contact met verenigingen uit de sociaal-culturele wereld blijkt dat sommigen onder hen zich kunnen vinden in het beleid van de Vlaamse regering. Ze geven nu al aan zich te zullen aanpassen in de gewenste richting. Tot slot wijst hij er op dat de zogenaamde segregerende verenigingen een relatief klein aandeel hebben in het totaalbudget dat naar de sector gaat.