Koning-op-rust Albert II erkent na een jarenlange juridische strijd Delphine Boël (51) als zijn biologische dochter. Nadat Albert II werd gedwongen door het hof van beroep, sinds de rechtbank geen uitstel meer aanvaarde en een dwangsom van 5.000 EUR per dag oplegde, stond de vorst een staal van zijn DNA af. Daaruit blijkt nu, zoals iedereen verwachtte, dat hij daadwerkelijk de biologische vader is van Delphine Boël. Dat melden De Morgen, De Standaard en De Tijd.

Het heeft veel voeten in de aarde gehad en het was een gênant en pijnlijk schouwspel om te zien. Maar nadat de rechtbank zijn arm omwrong moest de weinig fiere vader eindelijk  de biologische realiteit erkennen. Dit nadat het Erasmusziekenhuis van Brussel de resultaten van de DNA test doorgaf aan Marc Uyttendaele en Alain Berenboom. De advocaten van respectievelijk Delphine Boël en koning Albert II. Daardoor kon de realiteit niet meer ontkend worden. 

Er kwam een officiële mededeling: “Zijne Majesteit de Koning Albert II heeft kennis genomen van de resultaten van het DNA-monster dat hij afstond op vraag van het hof van beroep in Brussel. De wetenschappelijke conclusies geven aan dat hij de biologische vader is van mevrouw Delphine Boël”. Toch blijft de koning benadrukken dat hij sinds de geboorte van Delphine Boël op geen enkele manier betrokken is geweest bij haar opvoeding en dat hij altijd de relatie tussen haar en haar wettelijke vader (de schatrijke grootindustrieel Jacques Boël, de toenmalige echtgenoot van Sybille de Sélys-Longchamps) heeft gerespecteerd.

Buitenechtelijke affaire

De koning zou tussen 1966 en 1984 een affaire hebben gehad met haar moeder, Sybille de Sélys-Longchamps. Delphine werd geboren in 1968. In de jaren die volgden, woonde het drietal praktisch samen, ook al wist Delphine op dat moment niet dat Albert haar vader was. In 1976 gaven koning Boudewijn en premier Leo Tindemans Albert toestemming om te scheiden van zijn vrouw, prinses Paola. Maar door de strenge voorwaarden die daaraan verbonden waren, werd de scheiding afgeblazen.

In 1999 maakte Mario Danneels het ganse verhaal bekend in een boek. Een blinde kon aan het uiterlijk alleen al zien dat Delphine de dochter was van Albert II, maar die laatste wilde dat nooit erkennen. In 2013 stapte Boël uiteindelijk naar de rechter om een strijd te voeren die nu, zes jaar later finaal ten einde loopt. Albert II kende vooral reputatieschade en gezichtsverlies door de hele saga en zijn onverantwoordelijk gedrag.

(lees verder onder de tweet)

De advocaat van Delphine Boël wijst er in een mededeling op dat zijn cliënte “in het algemeen belang” jarenlang heeft aanvaard om haar afkomst geheim te houden. “Dat gebeurde niet zonder leed”, aldus Uyttendaele. “Jacques Boël beschouwde haar niet als zijn dochter. Hij heeft er enkel voor gezorgd dat de schijn werd opgehouden, om een schandaal te vermijden.” Omdat Albert II haar niet erkende, bevond Delphine Boël zich “in een pijnlijke situatie van uitsluiting op emotioneel en sociaal vlak”, zo klinkt het nog.

Financiële gevolgen

De beslissing van koning Albert II kan ook financiële repercussies hebben. Als officieel kind kan Boël aanspraak maken op een deel van zijn erfenis. In principe heeft ze dan recht op een even groot erfdeel als haar halfbroers en -zus, maar Albert II zou haar gedeeltelijk kunnen onterven. In dat geval zou Boël nog recht hebben op één achtste van de erfenis. De Tijd meldt dat Albert en Paola naar verluidt hun huwelijkscontract hebben laten herzien, waardoor bij zijn overlijden zo veel mogelijk naar koningin Paola gaat. Als Paola overlijdt, erven alleen haar kinderen Filip, Astrid en Laurent.

Royaltywarcher en  professor Mark van den Wijngaert laat in De Morgen optekenen dat Boël geen troonopvolger kan worden. “De grondwet is enkele jaren geleden aangepast, zodat enkel de afstammelingen van koning Albert II en koningin Paola in rechte lijn in aanmerking komen voor de troonopvolging. Delphine Boël is geen dochter van koningin Paola, dus ze valt af.”

Ook een titel als prinses lijkt onwaarschijnlijk. In het kb van 2015  staat te lezen: “Overwegende dat het aangewezen is de toename van het aantal dragers van de titel van Prins of Prinses van België via de zijtakken van de Koninklijke Familie te beperken”. Boël en haar advocaten beweren dat het haar noch om de centen noch om de titel te doen is.

In de buitenwereld wordt er vooral smalend gereageerd op de laattijdige erkenning. Op Facebook wordt er een ludieke (late) babyborrel gehouden op 1 februari. Momenteel laten 10.000 mensen weten te willen gaan en 40.000 zijn geïnteresseerd. De Raaskalderij schreef dan weer een satirisch artikel over achterstallig kindergeld.