De in de steigers staande Conservatief-Groene regering van Oostenrijk heeft haar toekomstig regeerprogramma vrijgegeven. Daar staan enkele zeer opvallende maatregelen in. Het meest in het oog springende is een hoofddoekverbod voor schoolkinderen tot de leeftijd van 14 jaar. Dit rechtse akkoord heeft ook een zeer nadrukkelijke groene kant, met een sterk klimaatbeleid en veel natuurbescherming. Morgen moeten de Oostenrijkse Groenen wel nog hun goedkeuring geven.

Het Oostenrijkse experiment is opvallend omdat het een van de zeldzame keren is waar groenen uit hun radicale cocon treden, om samen te werken met andersdenkenden. Volgens  hun partijleider, Werner Kogler, was dit de best mogelijke overeenkomst aangezien de groenen op de wip zaten. Sebastian Kurz kon ook andere partners kiezen. “De Groenen hebben deze kans gegrepen om te besturen, iets waarvoor de kiezer hen verkozen heeft.” Het resultaat is een regeerakkoord met uitgesproken rechtse én groene elementen. 

In verhouding

Volgens Kogler is het een gebalanceerd akkoord. Hij heeft er zelfs een cijfer op kunnen plakken. De verhouding is exact 1:2,7. Dezelfde als de verhouding tussen de ÖVP en de Grunen. Ze haalden respectievelijk 37,5% en 13,9%. Ook het aantal ministers wordt zo verdeeld. 

Een andere verhouding is die der geslachten. Negen van de zeventien ministers en staatssecretarissen zullen vrouwelijk zijn. Hierdoor bestaat 53% van de toekomstige Oostenrijkse regering uit vrouwen.

Rechts Oostenrijk

De rechtse toon, waarmee Kurz de verkiezingen overtuigend won, is uitdrukkelijk aanwezig in het akkoord. Oostenrijk behoudt de koers over immigratie, de politieke islam en een lagere belastingdruk. Zo zakt de bedrijfsbelasting van 25% naar 21%. De inkomensbelasting voor de eerste drie inkomensgroepen zakt naar 20%, 30% en 40%. Een vergelijking tussen het Oostenrijk systeem en het Belgische is trouwens veelzeggend.

De meest opvallende regel in het akkoord is de uitbreiding van het verbod op hoofddoeken op school voor meisjes tot de leeftijd van 14 jaar. Een andere maatregel die in het oog springt, is de mogelijkheid om potentieel gevaarlijke individuen preventief op te sluiten, zelfs al hebben ze (nog) geen misdaad gepleegd. Deze verandering is een gevolg van een steekpartij door een asielzoeker en moet andere asielzoekers afschrikken.

Ook integratie krijgt nog meer aandacht, met bijvoorbeeld een sterkere nadruk op de kennis van het Duits als motor van integratie. Men zal tevens meer inzetten op vrouwen, omdat die meer invloed hebben op de integratie. Het ontwikkelen van parallelle gemeenschappen zal actief bestreden worden.

Grenzen

Oostenrijk kiest er ook voor om samen te werken met de UNHCR en nadrukkelijk te opteren voor opvang in eigen streek van vluchtelingen. De oorzaken van migratie moeten volgens de nieuwe regering bij de bron aangepakt worden. Ook de buitengrenzen van de EU moeten beter beschermd worden en het land zal dan ook pleiten voor meer medewerkers voor Frontex. Maar zolang die buitengrenzen niet afdoende beschermd zijn, zal Oostenrijk de landsgrenzen beter bewaken. Oostenrijk zal ook samenwerken met veilige derde landen die centra zullen op poten zetten om bootvluchtelingen op te vangen.

De bestaande asielprocedure moet beter en sneller. De bedoeling is om de gemiddelde termijn op zes maanden te brengen. Hiervoor zal meer personeel aangenomen worden. (In België duurt die procedure 15 maanden nvdr.)

Delinquenten die afkomstig zijn van derde landen en hun beschermingsstatus ontnomen zijn, zullen consistent gedeporteerd worden.

Groen Oostenrijk

Naast al die rechtse prijzen, staat er ook heel wat Groen. Helemaal bovenaan in het akkoord staat het engagement voor meer transparantie. Vrijheid van informatie wordt een afdwingbaar recht en de boekhouding van politieke partijen zal tegen het licht gehouden kunnen worden.

Het land engageert zich om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn, waarmee het een voortrekkersrol in Europa op zich neemt. Alle wetten en voorschriften, nieuwe en bestaande, zullen een klimaatcheck ondergaan. Op termijn wil men 100% van de energie halen uit eigen middelen, die koolstofvrij zijn. Tegen 2030 al zou 100% van de energievoorziening uit hernieuwbare energie moeten komen.

Om dit te bewerkstelligen zet men in op technologie, digitalisering en innovatie. Oostenrijk wil hèt waterstofland worden. Zelfs kernenergie zou in dit scenario overbodig zijn. 

Verder valt een belasting op vliegtuigreizen naar het buitenland op. Vervuilende vrachtwagens krijgen extra belastingen. Oostenrijk engageert zich ook in de strijd tegen plastic en wil 20% minder plasticverpakking. Het land zet daarnaast in op een biodiversiteitsfonds en wil betere en extra nationale parken uitbouwen.