Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) dient een wetsvoorstel in om de jacht op de patrijs te verbieden. Dat meldt De Morgen. Zo wordt de vogel per definitie een beschermde diersoort, ook al is ze niet bedreigd

Wallonië besliste al om vanaf 1 juli 2020 jacht op de patrijs te verbieden. De Vlaamse Groenen willen dergelijk verbod nu ook bij ons invoeren. Hoewel de vogelsoort, in tegenstelling tot wat het parlementslid beweert, niet bedreigd is, kent ze wel een achteruitgang in aantal. Het is een kwetsbare soort. Dit komt door een gebrek aan insecten en het overmatige gebruik van pesticiden en herbiciden. Daarbij komt ook nog een afname van nestgelegenheid door de verschraling van het agrarische landschap door intensieve landbouw en veeteelt, waarbij kleinschalige elementen als heggen, kruidenrijke overhoekjes en stoppelakkers verdwijnen. Bovendien lopen jonge vogels en nesten in het broedseizoen het risico om uitgemaaid te worden.

Kwetsbaar

In Vlaanderen staat ze als kwetsbaar opgegeven. Daardoor is de vogel beperkt bejaagbaar. De jacht is enkel toegelaten in erkende wildbeheereenheden en alleen als het patrijzenbestand in een bepaald jachtterrein gunstig is. Het Agentschap voor Natuur en Bos kan de jacht sluiten als de populatiestand ongunstig is of als er onvoldoende maatregelen genomen worden om de stand te verbeteren. Dit is een belangrijke incentive voor jagers om de populatie groot te houden.

Dat blijkt ook uit de praktijk. Zo blijkt uit de woorden van Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen, de grootste belangenvereniging van Vlaamse jagers op hun website. “Jagers zijn vaak één van de weinigen nog in het buitengebied die zich specifiek om de soort bekommeren, door zowel tijd, energie als geld te investeren. Bovendien, en niet onbelangrijk in deze discussie: jagers, in tegenstelling tot natuurverenigingen, onderhouden vaak goede contacten met landbouwers, en treden op als interface –door te vragen om akkerranden niet te bespuiten, door beheersovereenkomsten af te sluiten, door bij te voederen, door aan herstel te doen van microhabitats.”

Toch geloven de groenen niet in de zelfregulering. Ze hebben liever dat de overheid dat allemaal bepaalt. Volgens hen is de overheid immers veel betrouwbaarder en efficiënter. 

Doctrinair

De jagersorganisatie ‘Hubertus Vereniging Vlaanderen’ waarschuwde in november al voor de groene doctrinaire maatregel. Volgens hen is de achteruitgang van de patrijs hoofdzakelijk te wijten aan het verlies van leefgebied en aan fel toegenomen predatie, door de vos maar evengoed door de plotse komst van de marter en de uitbreiding van het roofvogelbestand. “Toch krijgt de jager als enige de rekening gepresenteerd”. De vereniging wijst ook op het voorbeeld uit Nederland. Daar besliste men tot het sluiten van de jacht en zakte het aantal patrijzen nog verder.

Dat argument lijkt steek te houden, want het aantal jagers is de laatste 30 jaar relatief stabiel gebleven. Het al maar kleiner worden van leefgebied voor de patrijs en de uitbreiding van het roofvogelbestand lijken dan ook meer voor de hand liggende redenen van de achteruitgang te zijn.

Bovendien betreurt de Hubertus Vereniging Vlaanderen dat hun initiatieven in tal van patrijsprojecten, waaronder tellingen en wildbeheer, een maat voor niets dreigen te worden.

Lekker en gezond

Patrijzenvlees is een culinaire meerwaarde. Het vlees heeft niet alleen een verfijnde smaak, maar is ook zeer gezond en bevat 25 g eiwitten per 100 g.
Jonge patrijzen kan je braden of voor ragout gebruiken. Als patrijzen minder dan 1 jaar zijn, worden ze gebardeerd of omhuld met druivenbladeren en vervolgens gebraden met jeneverbessen. Een patrijs die ouder is dan 1 jaar vraagt om een langere bereidingstijd. Bij zacht vlees kan de patrijs drie kwartier gestoofd worden met wat spek.