MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft een opmerkelijk interview gegeven in het Franstalige magazine “Wilfried“. Daarin bezingt hij z’n liefde voor de unitaire staat en uit hij aversie voor de staatshervormingen en de federale structuur van België. Dat brengt HLN

Ik ben een unitarist. Ik ga je zelfs vertellen: ik denk dat we alles op federaal niveau moeten terugzetten. Ik ben voor een eenheidsstaat”, zo geeft Bouchez toe. “Als er ooit een evaluatie zou komen van de zes staatshervormingen, kan ik u al de conclusie geven. Het komt erop neer dat we alles terug op nationaal niveau moeten zetten”.

Het interview dateert van eind december, toen Bouchez al benoemd was tot informateur.
De bekentenis is veelzeggend, want Bouchez moet samen met Joachim Coens momenteel de PS en de N-VA verzoenen om een federale regering te vormen. Daarin zal waarschijnlijk gekozen worden tussen ofwel sociaal-economische hervormingen ofwel institutionele hervormingen. Op deze manier beperkt Bouchez schijnbaar wel de opties. 

Gisteren nog, werd er gemeld dat de PS langzamerhand begint te beseffen dat het wegduwen van de N-VA op de manier waarop ze dat zolang deed niet heilzaam is, maar dat de MR dwarsligt inzake communautaire zaken. Het belooft op deze manier nog lang te duren. Bovendien was de eigen liberale familie communautair verdeeld over de benoeming van Zakia Khattabi voor het Grondwettelijk Hof