Ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vindt dat het tijd is om de euthanasiewet te evalueren en desnoods aan te passen. Dat maakte hij zondag duidelijk op De Zevende Dag. Te midden van het druk becommentarieerde assisenproces in Gent, waar drie artsen terechtstaan op beschuldiging van moord, onderstreept Geens het thema zo nogmaals in het kader van de gesprekken rond de nieuwe federale regering.

Dat ethische thema’s zoals abortus en euthanasie een speerpunt zijn voor de christendemocraten is al langer bekend. In het federaal parlement tracht de partij samen met N-VA en Vlaams Belang een versoepeling van de abortuswetgeving te vertragen, tegen wil en dank van de linkse oppositie en Open Vld. Maar ook de euthanasiewet wil CD&V op de agenda van de federale gesprekken krijgen. Een voorstel van de Vlaamse liberalen om euthanasie toe te laten bij een “beëindigd leven” stootte al op een njet en na de rode nota-Magnette benadrukte Geens al niet mee te zullen doen aan verdere progressieve stappen op ethisch vlak.

Herdefiniëring ‘psychisch ondraaglijk lijden’

Zondag sprak de CD&V-minister zich uit over de euthanasiewet, te midden van het drukke assisenproces in Gent waar drie artsen terechtstaan op beschuldiging van moord na vermoedelijke fouten bij het toepassen van euthanasie. Geens pleit ervoor om artsen beter te begeleiden in de toekomst. “De medische groep die dat op het terrein moet waarmaken, moet iets beter worden begeleid zodat ze zich geruster kunnen voelen als ze zo’n handeling stellen”, verduidelijkt hij. “Meteen in de gifmoord terechtkomen, is iets wat je niemand toewenst.”

Ook wil hij een evaluatie en een aanpassing van de euthanasiewet zelf. Een term als ‘psychisch ondraaglijk lijden’ moet beter gedefinieerd worden om een zaak zoals in Gent in de toekomst te vermijden, vindt Geens. Ook acht hij het hof van assisen niet de geschikte plaats om dergelijke zaken te laten plaatsvinden.

Of de vraag van Geens ijdele hoop is, zal moeten blijken. De CD&V dringt al sinds 2017 aan op een grondige evaluatie van de euthanasiewet, die dateert van 2002. Mogelijks kan de partij nu de federale formatie als hefboom gebruiken om haar vraag extra kracht bij te zetten.

Lees ook:

Geens: “Wij gaan niet Verhofstadt-I herhalen”