Freya Van De Bossche wil dat de PS moeite doet om te praten met de N-VA. Men moet volgens haar naar de inhoud kijken en zoeken naar een eerbare samenwerking. A priori veto’s stellen is voor niemand goed. Zijzelf sluit een coalitie met de N-VA niet uit, noch wil ze zich vastbinden aan de Open Vld of zelfs aan de PS. Dat zei ze in De Ochtend op Radio 1.

De regeringsonderhandelingen slepen al lang aan en lijken uitzichtloos. De grootste partijen van beide landsdelen staan lijnrecht tegenover elkaar, en geen van beide lijkt van plan veel toegevingen te doen. Vooral de PS provoceerde, met onder meer de open grenzen-nota van toenmalig informateur Paul Magnette (PS). De N-VA van haar kant maakte op de nieuwjaarsreceptie een opening naar links en pleitte voor de verhoging van de laagste pensioenen. De Vlaamse socialisten kwamen in die context minder in beeld. Vandaag gaf Freya Van Den Bossche echter een opvallend interview waarin ze aangeeft dat de sp.a open staat om samen te werken met iedereen.

Zolang N-VA mee aan boord wordt gehouden door CD&V, is een Vivaldi-coalitie onmogelijk. Zolang omgekeerd de PS een veto aanhoudt tegen N-VA, is het alternatief ook onmogelijk.” Ze zegt dat haar partij bereid is om te praten met iedereen, al geeft ze toe dat de ene coalitie “comfortabeler” is dan de andere. Toch geeft ze aan de boodschap van de N-VA goed ontvangen te hebben.

Van Den Bossche verklaarde dat de focus van de onderhandelingen inhoudelijk is bij haar partij. Het draait om “pensioenen, gezondheidszorg en veiligheid voor alle mensen.” Dat laatste is dan weer een thema waar de N-VA op hamert. In Antwerpen, de stad waar Bart De Wever burgemeester is, is er ook een coalitie met N-VA en sp.a. Die lijkt goed te werken.

Geen veto’s

De sp.a wil geen veto’s uitspreken of zich vastklikken aan anderen. Het gaat om wat op tafel ligt. Dat hangt af van goede afspraken en een degelijk akkoord. De sp.a zal volgens haar niet deelnemen aan een regering, enkel maar om er bij te zijn. Wanneer ze overbodig zijn, en “de mensen niet recht in de ogen kunnen kijken“, hoeft het voor Van Den Bossche niet. Ze geeft zelfs aan dat de sp.a “niet met de ps is getrouwd“. Hoewel de verstandhouding wel ok is tussen de partijen, vermeldt ze toch dat de PS al eerder in een regering is gegaan zonder de sp.a.

Ze vindt het heel jammer dat de PS niet wil praten met de N-VA, omdat men nog niet weet waartoe de N-VA bereid is. Ze geeft aan dat ze De Wever gelooft wanneer hij de laagste pensioenen wil verhogen. “Als je niemand kan geloven op hun intenties, krijg je geen regering meer in dit land.” Niet spreken is de verkeerde houding zegt ze. Pas nadat je de teksten en de nota’s leest kan je zeggen of iets voldoet of niet. Daarbij geeft ze aan dat wat haar betreft de laatste nota van de informateurs onvoldoende was.