De 1 biljoen euro die de Europese Commissie de komende tien jaar duurzaam wil investeren in de overgang naar een klimaatneutrale EU in 2050 is “pas het begin”. Zo zei vicevoorzitter Frans Timmermans in het Europees Parlement in Straatsburg. Dat brengt Het Laatste Nieuws.

In het kader van de Green Deal wil de Europese Commissie de komende tien jaar in totaal 1 biljoen (1000 miljard) euro vrijmaken. Hiermee wil de Europese Unie volledig klimaatneutraal worden. Volgens Timmermans is jaarlijks een bedrag van 300 miljard euro nodig. Drie maal zoveel als nu gepland dus.

Volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis moet grofweg de helft uit de EU-begroting komen en ruim 100 miljard euro door cofinanciering van de EU-landen van projecten. Ongeveer 350 miljard euro moet komen van particuliere investeringen.

Transitiefonds

Daarnaast wil de Commissie een transitiefonds opzetten voor landen die disproportionele kosten kennen om de energietransitie mogelijk maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om landen die afhankelijk zijn van vervuilende kolencentrales voor de stroomvoorziening, zoals Polen en Roemenië. Dat is zeer ruimhartig, want zo heeft Polen recent nog heel bewust gekozen om te investeren in kolencentrales en bouwde het land zelfs nieuwe centrales. Het transitiefonds moet met geld uit bestaande regionale fondsen en met gunstige leningen van de Europese Investeringsbank (EIB) tot 100 miljard euro worden aangevuld.

Timmermans riep dan ook op om het snel eens te worden over de meerjarenbegroting. Onder andere Nederland ligt dwars, omdat het niet extra wil bijleggen om het gat dat door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk is ontstaan op te vullen. De Britten droegen jaarlijks zo’n 13 miljard euro bij.