Een regionale afdeling van de Britse antiterreurpolitie heeft de klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) op een lijst van extremistische ideologieën geplaatst. In dezelfde anti-extremismegids staan ook islamistische en neonazistische groeperingen. Dat meldt The Guardian. Intussen reageerden de autoriteiten dat het om een inschattingsfout ging.

De klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) zijn opgenomen in de gids ‘Bescherming van jongeren en volwassenen tegen ideologisch extremisme’ van de antiterreurpolitie van Zuidoost-Engeland. De officiële gids, die dateert van november, moet politieagenten, overheidsorganisaties en leraren sensibiliseren over signalen van ‘radicalisering’. “Dit document is bedoeld om u te helpen herkennen wanneer jongeren of volwassenen kwetsbaar zijn voor extreme of gewelddadige ideologieën”, klinkt het.

Neonazi’s en islamisten

Zo staat er dat men moet opletten voor mensen die in “sterke of emotionele bewoordingen spreken over milieukwesties zoals klimaatverandering, ecologie, het uitsterven van diersoorten, fracking, uitbreiding van luchthavens of vervuiling”. De lezers van de gids worden ook geadviseerd om aandachtig te zijn voor mensen die “verwaarlozen om naar school te gaan”, zoals de klimaatspijbelaars. Ook het deelnemen aan zogenaamde ‘niet-gewelddadige directe [protest]actie’ – zoals graffiti of ‘sit-ins’ – geldt volgens de folder als alarmbel.

XR is volgens de gids een “anti-establishment filosofie die streeft naar systeemverandering ligt ten grondslag aan haar activisme”. In dezelfde gids passeren ook het neonazistische ‘National Action’, het islamistische ‘al-Muhajiroun’, satanisten en dierenrechtenextremisten de revue.

“De groep lokt schoolgaande kinderen en volwassenen aan die zich daar waarschijnlijk niet van bewust zijn. De campagne is weliswaar niet gewelddadig tegen personen, maar moedigt wel andere wetsovertredingen aan”, luidt het. “Hoewel de bezorgdheid over de klimaatverandering op zich niet extreem is, kunnen activisten kwetsbare mensen ertoe aanzetten om geweld te plegen of dergelijke daden zelf te plegen.”

“Opname XR was inschattingsfout”

Volgens de Britse nationale terreurbestrijding gaat het om een vergissing. “Ik wil graag duidelijk maken dat we Extinction Rebellion niet als een extremistische organisatie classificeren. De opname van Extinction Rebellion in dit document was een inschattingsfout en we zullen nu alle inhoud ervan herzien”, klonk het later bij de antiterreurpolitie van Zuidoost-Engeland. XR overweegt naar de rechter te trekken vanwege het document.