Er heeft zich een derde kandidaat gemeld om voorzitter te worden bij de Open Vld. Na Bart Tommelein  en  Els Ampe heeft Egbert Lachaert, federaal fractievoorzitter voor Open Vld in het Radio 1 programma ‘De Ochtend‘ bekend gemaakt dat ook hij meedoet aan de voorzittersverkiezingen. Lachaert heeft een uitgesproken rechts-liberaal profiel en zou zijn partij in een nieuwe frisse wind kunnen betekenen.

Hij stapt relatief laat in de race, volgens eigen zeggen omdat het mandaat van de huidige voorzitter,  Gwendolyn Rutten, doorloopt tot eind maart en hij dat zoveel mogelijk wil respecteren. Ook heeft Lachaert veel contact gehad met de basis de afgelopen maanden, waaruit hij veel steun haalde.

Hij wil zijn partij opnieuw een authentieke stempel geven en af van de vele labels die rondgestrooid worden. Niet links, niet rechts, maar liberaal. Een klassieke verzuchting die veel liberalen traditioneel maken. De partij moet vooral duidelijk en geloofwaardig worden om te kunnen groeien. Een terugkeer naar de kernthema’s is voor hem aangewezen. Kerntaak nummer 1 voor hem is dan ook het sociaal-economische. Voor Lachaert moet de Open Vld daarop inzetten en andere partijen “het thema niet laten kapen“. Hij doelt daarmee op de N-VA die al een tijdje de meest economisch-liberale partij is van Vlaanderen en inzet op het creëren van meer welvaart.

Geloofwaardigheid

De ‘Zweedse’ regering Michel was volgens hem een “droomcoalitie waarin we veel hebben kunnen doen.” Maar de laatste twintig jaar heeft zijn partij onvoldoende haar agenda kunnen laten doorwegen. Er moet volgens hem ingezet worden op enkele kernthema’s die nooit mogen verwaarloosd worden. “Anders heb je geen bestaansreden.”

Naast het sociaal-economische zijn die kernthema’s een goed werkende overheid, vooral inzake veiligheid en Justitie. Hij wijst hierbij naar het falen van Justitie in de zaak ‘Julie van Espen‘. Lagaert merkt daarbij op dat de burger hoge verwachtingen mag hebben aangezien België een bijzonder hoge belastingdruk heeft.

Andere kernthema’s zijn voor hem migratie en integratie. Iedereen moet een kans krijgen om deel te worden van onze samenleving, maar veel migranten hebben te gemakkelijk toegang tot onze sociale zekerheid, wat botst op het rechtvaardigheidsgevoel van veel mensen. Ook zijn er bepaalde normen en waarden die hier heersen die moeten omarmd worden door vreemdelingen. Hij noemt hierbij de scheiding tussen kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw.

Verschil met N-VA

Op de vraag wat het verschil is met de N-VA, zegt hij dat die partij een sterke bondgenoot is geweest op het federaal niveau, op sociaal-economisch vlak, maar “ze heeft wel de stekker uit die regering getrokken“. Dit over een verdrag “die weinig betekent in onze rechtsorde.” Ook het nationalisme van de N-VA “is niets ons verhaal“, aldus Lachaert. Het communautaire verhaal is voor hem simpelweg een oefening in efficiëntie van de staat.

Vernieuwing

Een andere opvallend punt waar de kandidaat-voorzitter mee naar voren treedt is interne vernieuwing. Naar zijn aanvoelen stromen nieuwe mensen, ideeën en thema’s veel te weinig naar voor in zijn partij. De gevestigde orde wordt niet uitgedaagd en voor hem is dat een gemis. Hij wil dan ook enkele kandidaten steunen om in het partijbestuur te komen.

Meer informatie vind je terug op zijn campagnewebsite.