Een duidelijke maar opmerkelijke boodschap van Dalilla Hermans aan de Vlamingen: volgens de activiste hebben we “verloren” nu mensen met een migratieachtergrond een alsmaar groter deel uitmaken van onze bevolking. Daarmee impliceert Hermans dus dat mensen van buitenlandse origine geen Vlamingen zijn, én dat het om een wedstrijd gaat. 

Dalilla Hermans raakte bekend in Vlaanderen na een open klaagbrief op het radicaal-linkse medium ‘De Wereld Morgen’ over hoe moeilijk het is om als zwart persoon te leven in racistisch Vlaanderen. Ze kreeg er de titel opiniemaakster voor opgespeld en wordt sindsdien regelmatig opgevoerd in allerhande actualiteitsprogramma’s of media, voornamelijk als ‘racisme-expert’.

Dalilla Hermans: “Dan heb je verloren, klaar”

In een interview over het ‘jaar van de vrouw’ dat vandaag in De Morgen verscheen, had Dalilla Hermans het ook opnieuw over de “witte mannen” die ze zo verafschuwt. Volgens haar zien we nu de laatste stuiptrekkingen van het tijdperk van de kwade witte man. Ze verwijst daarbij naar demografische cijfers. “Wat me zo hoopvol stemt in die strijd voor meer gelijkwaardigheid – of het nu gaat over vrouwen, rassen of gelijk wat – is dat de andere zijde, zij die krampachtig vasthouden aan het oude, onmogelijk kan winnen. Daarvoor hoef je maar naar de cijfers te kijken”, aldus Hermans. 

Die cijfers tonen volgens Hermans immers aan dat de Vlamingen verloren zijn. “Je kunt dan misschien wel luid lopen toeteren dat Vlaanderen aan de Vlamingen is, als 65 procent van de min-25-jarigen in Antwerpen migratieroots heeft, dan heb je verloren, klaar. Hetzelfde met de vrouwen: als vrouwen, die al 51 procent van de bevolking uitmaken, nu ook nog een steeds groter deel van de hoogst opgeleide laag gaan uitmaken, dan vallen ze niet meer tegen te houden.”

Op sociale media kwamen al snel heel wat verontwaardigde reacties op de uitspraken van Hermans. Zo vragen mensen zich af of mensen met migratieroots volgens Hermans dan niet tot de Vlamingen behoren en vragen ze zich af of de demografische ontwikkelingen een wedstrijd zijn. 


Widget not in any sidebars