Voorzitters Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) blijven, zo besliste de koning maandag, aan zet. Hun opdracht? De verschillende standpunten “verder verduidelijken”, wat kan wijzen op een finaal onderzoek naar de vraag of socialisten en Vlaams-nationalisten nader tot elkaar kunnen komen.

Coens en Bouchez mogen van de vorst verlengingen spelen. Vermoedelijk probeert men op die manier een ultiem ‘akkoord’ tussen PS en N-VA uit de brand te slepen. Immers, dit weekend liet N-VA-voorzitter Bart De Wever met een pleidooi voor de laagste pensioenen te verhogen, de deur voor de Franstalige socialisten openstaan. Hoewel de Franstalige socialisten (nog) steeds sceptisch staan tegenover de Vlaams-nationalisten, verklaarde Coens tegenover VRT NWS dat “er verklaringen zijn afgelegd door verschillende partijen die ervoor zorgen dat er wellicht openingen kunnen zijn tussen de N-VA en de socialistische familie”

Een mogelijke toenadering tussen PS en N-VA zou slecht nieuws opleveren voor Open Vld.  Immers, in een paars-geel verhaal zijn de Vlaamse liberalen niet nodig. Tevens verbeteren de slechte relaties tussen Vlaams-nationalisten en liberalen – door de assertiviteit/koppigheid van de blauwe partijtop – de positie van Open Vld niet. Waarom zou de N-VA – wanneer de PS met zo weinig mogelijk economisch liberale stemmen aan tafel wil zitten – het nog opnemen voor Open Vld?

Ecolo formuleert veto tegenover N-VA

De Franstalige groenen, die bij een paars-geel verhaal eveneens uit de boot dreigen te vallen, lanceerden bij monde van co-voorzitter Jean-Marc Nollet een stevige aanval op de Vlaams-nationalisten, inclusief het klassieke ‘argument’ dat de N-VA het land wil vernietigen. Volgens hem wil De Wever nu “de boel […] laten verrotten”. “Laten we de tijd niet in het voordeel spelen van zij die het land willen vernietigen”, stelt de Ecolo-voorzitter volgens BELGA.

Een regering vormen met de Vlaams-nationalisten ziet Nollet niet zitten. “De richting die wij uit willen met het land is fundamenteel verschillend van die waar N-VA naartoe wil. Zij willen het land splitsen, wij willen het net een toekomst geven. Zij zijn klimaatsceptici, wij willen net een grote omslag voor het milieu. En wij willen absoluut een sterke sociale zekerheid”, citeert BELGA de progressieve politicus.