Als gevolg van de onderkoelde relaties tussen Open Vld en N-VA werd er – vooral vanuit N-VA-hoek – gespeculeerd over een mogelijke coalitiewissel op Vlaams niveau. Meer concreet zouden de liberalen in dat geval vervangen worden door de socialisten. Vlaams Parlementslid Bruno Tobback (sp.a), die regelmatig kritische standpunten inneemt ten aanzien van een samenwerking met de N-VA, staat hier allerminst voor open. “Dat ziede van hier”, stelt hij tegenover Knack. Ook voorzitter Conner Rousseau krijgt het niet warm van een (eventueel) bestuur met de Vlaams-nationalisten.

Door de assertieve(re) communicatie van de liberale partijtop zijn de relaties met de N-VA onderkoeld. Binnen N-VA-kringen speculeert men als gevolg daarvan over een mogelijke coalitiewissel op Vlaamse niveau, waarbij Open Vld zou worden vervangen door sp.a. De socialisten staan daar echter niet voor te springen. “Dat ziede van hier”, stelt Tobback tegenover Knack, waar hij het scenario als “onzin” afdoet. Bij de vorming van de Vlaamse regering was Tobback eveneens kritisch tegenover een samenwerking met de Vlaams-nationalisten. Met de nieuwe plannen van Jambon is de ‘goesting’ er volgens de socialist allerminst groter op geworden.

Tobback zelf is een stevige voorstander van paars-groen, een samenwerking tussen socialisten, liberalen en ecologisten. “Het zou verbluffend zijn als de sp.a niet aan zo’n centrumlinkse coalitie zou willen deelnemen. Na de ruk naar rechts van de afgelopen jaren, die de staat recht naar het faillissement heeft gestuurd, heeft België nu nood aan zo’n beleid”, klinkt het bij de sp.a-politicus.

Rousseau: “Ik ga mij niet laten gebruiken”

Bij de vorming van de Vlaamse regering kwam N-VA-voorzitter Bart De Wever plots met een reeks sociale maatregelen, zoals de verlaging van de btw op elektriciteit. Ofschoon dit federale materie betreft werd het beschouwd als een opening in de richting van de socialisten. Hoewel toenmalig sp.a-voorzitter John Crombez het mandaat kreeg om te spreken met de Vlaams-nationalisten, opteerde De Wever even later voor Zweeds. Tobback denkt dan ook dat zijn partij werd gebruikt om zowel de christendemocraten als liberalen onder druk te zetten. 

Vorig weekend deed De Wever, ten aanzien van het federaal niveau, eveneens sociale toegevingen. Voorzitter Rousseau stelt alvast dat hij zich “niet [gaat] laten gebruiken”. De voorkeur van de voorzitter blijft naar eigen zeggen liggen bij een Vivaldi-coalitie, al staat hij wel open voor gesprekken met de N-VA.