Vorige week kwam Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in een storm terecht. Een journalist van De Tijd registreerde dat de N-VA-politicus, tijdens een lezing, melding maakte van asielzoekers die in het verleden bijzonder hoge sommen kindergeld gekregen zouden hebben. Iets wat nu niet meer mogelijk is. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gaf vandaag de cijfers over de retroactieve kinderbijslag. Daaruit blijkt dat in het verleden wel degelijk erg hoge sommen zijn uitgekeerd. Dat brengt Het Laatste Nieuws.

Asielzoekers hadden vroeger, net zoals Vlamingen, retroactief recht op kindergeld. Dit wil zeggen dat asielzoekers met kinderen geld konden ontvangen voor de periode waarin ze hun asielprocedure doorliepen. Dit gulle beleid werd bovendien versterkt door de lang aanslepende asielprocedures. Bij wijze van boutade zei Jambon daarover dat mensen “daarmee een huis konden kopen.” 

Grote verontwaardiging

De politieke linkerzijde viel over elkaar van verontwaardiging. Kristof Calvo (Groen) noemde de uitspraak een “Vlaamse minister-president onwaardig”, Björn Rzoska (Groen) vond de uitspraken dan weer “zeer problematisch“.

Ook Gwendolyn Rutten (Open Vld), de liberale regeringspartner met het oog op een federale paars-groene coalitie, spaarde de kritiek niet. “Als N-VA graag een minderheidsregering met extreem-rechts wil, dat ze die dan maakt.”

De cijfers

De Tijd beweerde dat onder het oude systeem van retroactieve kinderbijslag een familie met vijf kinderen na twee jaar maximum 32.000 euro kunnen krijgen. De Gezindsbond moest dat corrigeren en zei dat het extreemste geval, gezinnen “maar” maximaal 87.000 euro bijeen konden sparen, indien alle condities gunstig waren. 

Vandaag gaf minister Wouter Beke (CD&V) de echte cijfers vrij, die trouwens in hoofdzaak niet op asielzoekers slaan. Het gaat bijvoorbeeld over mensen die uit het buitenland komen met een regeling met de kinderbijslagdienst uit dat land, “gemiste kinderen” die niet in het kinderbijslagsysteem zaten of uitbetalingen op basis van een vonnis van de rechtbank. Maar toch zaten er ook heel wat asielzoekers tussen.

En wat blijkt? Het “extreemste geval” werd vlot overschreden. De hoogste uitkering was niet 87.000 maar een indrukwekkende 91.000 euro. Bij 2.038 aanvragen is er sprake van een uitbetaling tussen 10.000 en 20.000 euro. In 369 aanvragen gaat het om uitbetalingen tussen 20.000 en 30.000 euro, in 76 aanvragen om uitbetalingen tussen 30.000 en 40.000 euro, in 29 aanvragen om uitbetalingen tussen 40.000 en 50.000 euro, in 7 aanvragen om uitbetalingen tussen 50.000 en 60.000 euro. In 1 aanvraag was er een uitbetaling tussen 60.000 en 70.000 euro, in 3 aanvragen een uitbetaling tussen 70.000 en 80.000 euro en in 1 aanvraag was er een uitbetaling tussen 80.000 en 90.000 euro.

(lees verder onder de tweet)

Jackpot voor illegaal

Het ergste voorbeeld was een retroactieve kinderbijslag uitbetaald voor een periode waarin een gezin met meer dan drie kinderen, waaronder iemand met een handicap, zelfs gedeeltelijk illegaal in het land was. “Er is 91.309 euro uitbetaald, ook voor de periodes waarin het gezin illegaal in het land verbleef”, aldus Beke. “Maar het ging niet om erkende vluchtelingen”.
Degelijke aberraties zijn niet meer mogelijk, omdat bij het nieuwe systeem van kinderbijslag een gezin een verblijfskaart moet hebben.

Opvallend genoeg trekt de minister president het boetekleed aan. Jan Jambon beweert dat hij zich “meer verbindend” zou moeten hebben opgesteld. Een vreemde conclusie aangezien het probleem net erger blijkt dan het theoretisch maximum. Ook de linkse partijen blijven focussen op de overtrokken beeldspraak, maar lijken geen probleem te hebben met het feit dat illegalen bijzonder grote sommen belastinggeld toebedeeld kregen.

Het Vlaams Belang noemt de cijfers van Beke dan ook hallucinant en onaanvaardbaar. Volgens Chris Janssens is verkeerd dat mensen die bewust illegaal in het land verblijven zo een cadeau gekregen hebben. “Iets wat bitter klinkt voor Vlamingen die arm zijn en hebben moeten bijdragen aan ons systeem.