Het opmerkelijk interview van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dat gisteren in de media bekend raakte, doet heel wat stof opwaaien. Hij verklaarde unitarist te zijn en de federale hervormingen van België te betreuren. 

Ik ben een unitarist. Ik ga je zelfs vertellen: ik denk dat we alles op federaal niveau moeten terugzetten. Ik ben voor een eenheidsstaat”, zo geeft Bouchez toe. “Als er ooit een evaluatie zou komen van de zes staatshervormingen, kan ik u al de conclusie geven. Het komt erop neer dat we alles terug op nationaal niveau moeten zetten”.

Vandaag duwde de MR voorzitter zelf door en retweete hij een interview van Philppe Donnay, topman van het Federaal Planbureau. Die beweert er dat de regionalisering een zwak resultaat kent inzake economische groei. “We hebben nood aan een echt budgettair federalisme, enkel het federaal niveau is verantwoordelijk tegenover de Europese autoriteiten op het vlak van begroting. Al spelen de regio’s een belangrijke rol.”

Massale Vlaamse reactie

Dergelijk belgicisme is zelden gezien. Gisteren wees Hendrik Vuye er al op dat Bouchez ondanks zijn liefde voor het unitaire België geen Nederlands kan. Vandaag reageren andere politici massaal op de ‘unieke visie’ van de MR-voorzitter. 

N-VA voorzitter Bart De Wever, die meer en meer genoemd wordt als informateur, wees er op dat Bouchez de moeilijke regeringsvorming op die manier in elk geval niet vooruit helpt. Hij laat weten dat “Het unitarisme al uitgeprobeerd is in dit land. Het werkte na 1830 zolang de Vlamingen tweederangsburgers waren en bestuurd werden door mensen die geen Nederlands spraken. Toen de Nederlandstaligen in dit land hun burgerrechten eisten en kregen, liep het unitarisme volledig vast.” Het voorstel van Bouchez is volgens De Wever dan ook “Een terugkeer naar de 19e eeuw… die getuigt van een gebrek aan historisch inzicht.

Ook Tom Van Grieken voorzitter van het Vlaams Belang had snel een stevige repliek klaar op sociale media. “De Franstaligen zijn vooral unitarist als het op de Vlaamse portefeuille aankomt.” In een persbericht die volgde laat hij weten “perplex te staan” van wat Bouchez allemaal “bazelt“. Die ene regering die al meer dan een jaar volledig lam ligt, uitgerekend dié regering wil Bouchez behouden om over alles te kunnen beslissen. Moeten we nu lachen of wenen?” De partijvoorzitter geeft wel toe dat België “inderdaad te veel regeringen heeft, de federale in de eerste plaats.” Volgens Van Grieken zitten de onderhandelaars duidelijk aan het eind van hun Latijn. De partij eist daarom nieuwe verkiezingen, zodat de kiezer zich kan uitspreken over de werkzaamheden van de onderhandelaars.

Geert Bourgeois stelde op Twitter voor om Bouchez de eerste minister te maken van Nationale Opvoeding, zoals de eveneens eentalige Leo Collard. Parlementslid voor de N-VA Wouter Raskin ziet er een ondermijning van de informatieopdracht van De Wever in. Zijn partijgenoot en fractievoorzitter in de Kamer Peter De Roover wijst er op dat de deelstaten er in slagen om een regering te vormen en net het Belgische niveau vastloopt. Alles verschuiven naar dat niveau is dan ook onbegrijpelijk. Piet De Zaeger, algemeen directeur van de N-VA grapt dat de jaren ’30 terug zijn, de jaren 1830 van Belgique à papa.

Hendrik Bogaert (CD&V) zei dan weer dat het “geen aanlokkelijk voorstel was. Hij geeft wel toe dat het huidige België ook niet werkt en grote tekorten kent. Hij stelt voor om Vlaanderen en Wallonië lidstaten van België te maken. Rik Torfs noemt het “een romantische en onrealistische droom“. Arbeidsmarktspecialist prof. Stijn Baert wijst er op dat het herfederaliseren van de arbeidsmarkt elke serieuze hervorming zou tegenhouden. De volstrekt uiteenlopende visies boven en beneden te taalgrens zijn volgens de professor niet te verzoenen.

Liberalen tevreden

Bij de liberale familie zijn de reacties positiever. Federaal parlementslid Tim Vandenput vindt dat de uitspraak wijst op het bestaan van de liberale familie, die levendiger is dan ooit. Ook hij wil “herfederaliseren voor een efficiënter België“. De achtergrondfoto op zijn profiel is bovendien ook een afbeelding van de Belgische vlag

De voorzitster van de Open Vld is ook positief over de outing van Bouchez. Ze vindt nadenken over de 19e eeuwse bestuursvorm een “fris idee“.