Ondanks de plechtige verdragen waarin dure eden en beloftes werden gemaakt om minder CO2 en broeikasgassen uit te stoten, kende die uitstoot in 2018 een toename in ons land. Dat brengt De Morgen.

De nieuwste uitstootcijfers van broeikasgassen werden gepubliceerd op klimaat.be, de federale site voor klimaatinfo. In 2018 bedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen in België 118,3 megaton CO2-equivalenten, een lichte toename van 0,28 procent ten opzichte van 2017. De uitstoot van CO2, nauw verbonden aan energieverbruik, lag 0,63 procent hoger. De daling van de uitstoot in België is al jaren miniem, en nu is er dus een stijging waar te nemen.

Volgens Mathias Bienstman, klimaatexpert bij Bond Beter Leefmilieu, zou de stijging een gevolg kunnen zijn van het stilliggen van enkele kerncentrales in 2018. Dat is opvallend aangezien grote delen van de groene beweging net van kerncentrales af willen. De slechte resultaten van België staan in contrast met de rest van de EU, waar een daling van 2% werd opgemeten. 

Zwaar onder beloftes

Het Europees Milieu-Agentschap (EMA) zegt dat België met de huidige beleidsmaatregelen de CO2-uitstoot tegen 2030 slechts met 13,3 procent zal reduceren. Dat is 21,7 procentpunten minder dan de beloofde inspanning van min 35 procent (ten opzichte van 2005). Nederland, dat zich engageerde voor 36 procent, kwam in datzelfde rapport slechts 3,6 procentpunten tekort.

Om onze ambities te halen zouden we een jaarlijkse daling van 2 à 3 procent moeten kennen, voor het klimaat is dat idealiter zelfs 4 à 5 procent”, zegt Bienstman aan De Morgen.

Het Belgisch beleid lijkt vooral te bestaan uit intenties en retoriek, al dan niet aangevuld met extra uitgaven die onze begroting niet kan dragen, maar met weinig concrete elementen die bijdragen tot een schonere lucht. De praktijk en politieke consequenties zijn vooral zorgen voor later