De anti-christelijke vijandigheid groeit in West-Europa. In 2019 alleen werden volgens een onderzoek van het Gatestone Instituut ongeveer 3000 christelijke kerken en symbolen aangevallen en vernietigd.

Uit het verslag blijkt dat België, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Italië en Spanje het meest met vandalisme te maken krijgen. Scholen, begraafplaatsen, kerken en monumenten werden vernietigd, beschadigd en geplunderd. De meeste aanvallen gebeurden in Frankrijk, waar gemiddeld 3 christelijke locaties per dag werden aangevallen. Duitsland volgt op de tweede plaats. Daar worden volgens politierapporten gemiddeld 2 christelijke locaties per dag aangevallen.

Daders vaak onbestraft

De meeste aanvallen zijn gericht tegen de rooms-katholieke kerken en symbolen, maar in Duitsland worden ook veel protestantse kerken getroffen. Politieke en religieuze motieven liggen aan de basis van de aanslagen. De daders worden niet vaak opgepakt. Hun daden nemen verschillende vormen aan, waaronder brandstichting, monument vernietiging, plassen en ontlasting, ontheiliging, plundering van heilige voorwerpen, spot, en zelfs satanisme.

Veel van de incidenten worden niet gecategoriseerd als haatdelicten, merkt Gatestone op, omdat de verdachten vaak als geestesziek worden gecatalogeerd. In Frankrijk en Duitsland loopt de toename van anti-christelijk geweld samen met de toename van het aantal immigranten uit moslimlanden. Er zijn echter geen officiële statistieken waaruit blijkt dat islamitische antichristelijke activiteiten de oorzaak zijn. In Spanje zouden de aanslagen dan weer vooral door anarchisten, radicale feministen en andere extreemlinkse personen worden uitgevoerd. 

Geminimaliseerd in de media

Er valt niet naast te kijken dat de Europese traditionele media het toenemende geweld en vandalisme tegen christenen al te vaak minimaliseren en negeren, terwijl elke actie tegen moslims of de islam wordt uitvergroot.

De kwestie haalde wel de Europese krantenkoppen in februari 2019, nadat vandalen in een tijdspanne van amper 2 weken 9 kerken hadden aangevallen en opnieuw in april 2019, toen de Notre-Dame in Parijs in de vlammen opging.