Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft een rechtbank die strengere migratieregels tegenhield teruggefloten. Hierdoor ondersteunt het de regering van Donald Trump (Rep.) die de befaamde ‘green cards‘ bij voorkeur wil geven aan beter opgeleide, jonge en gezonde migranten in plaats van aan mensen waarvan het risico bestaat dat ze in de bijstand terechtkomen, de zogenaamde ‘public charge‘. Dat meldt Politico.

Het betreft de verstrenging van augustus 2019. Kandidaten voor tijdelijke visa of een permanente verblijfsvergunning die er niet in slagen om aan bepaalde inkomensnormen te voldoen of die overheidssteun ontvangen, kunnen geweigerd worden. 

Overwinning Trump

De uitspraak is een grote overwinning voor president Trump. Enerzijds omdat hij zijn strengere migratieregels krijgt, maar anderzijds ook omdat het Hooggerechtshof lagere rechtbanken op de vingers tikte. Die misbruiken lokale zaken om regels op te leggen voor het hele land. Hetzelfde deden linkse rechters ook toen de beruchte reisban voor gevaarlijke landen werd opgelegd. Een vorm van rechtsmisbruik waarop Neil Gorsuch hen streng over aansprak. Volgens hem treedt de lagere rechtbank daarbij buiten haar rol. De rechters stemden 5 tegen 4, langs ideologische lijnen. Het ministerie van Justitie is tevreden met de uitspraak en drong bij het Hof er op aan om dat probleem, waarbij lagere rechtbanken zo aan politiek doen, aan te pakken. 

Het Hof bepaalde dat de strengere migratieregels nationaal van kracht blijven terwijl er op lokaal niveau een klacht loopt. De regels kunnen eventueel op lokale basis geblokkeerd worden door de rechters indien dat nodig blijkt. Het is dus goed mogelijk dat de zaak later opnieuw het Hof bereikt. Dan zal ze ten gronde een uitspraak moeten doen.

Minder migratie

De uitspraak is ook goed nieuws voor de Amerikaanse belastingbetaler. In 2016 berekende de ‘National Academies of Science’ dat migranten jaarlijks 57 miljard dollar per jaar kosten in hulp en ondersteuning. Volgens pro-migratie organisaties zullen arme migranten ontmoedigd worden om naar de VS te komen. Onderzoek van de Kaiser Family Foundation zegt dat 42% van de legale migranten een negatieve beoordeling zou krijgen en 79% een negatief kenmerk hebben die kan wegen in de beoordeling. Zo is de helft van de legale migranten zonder gezondheidsverzekering en heeft 39% geen diploma middelbaar onderwijs. 

Het tegenhouden van mensen die steun van de overheid nodig hebben is een speerpunt van het beleid van Donald Trump. Vorig jaar werden meer dan 12.000 mensen zo de toegang tot de VS ontzegd. Onder het laatste jaar van president Obama (Dem.) waren dat er maar 1.033.