Zowel het openbaar ministerie als de beklaagden mogen in een assisenprocedure kandidaat-juryleden wraken. In een zaak waar drie artsen worden vervolgd ten gevolge van (al dan niet) onachtzaamheid bij het toedienen van euthanasie, wil advocaat Walter Van Steenbrugge praktiserende katholieken weren. “Het spreekt voor zich dat ik mensen zal wraken van wie zou blijken dat ze ‘extreem katholiek’ zijn, bijvoorbeeld als ze uiting ­geven aan een grote Maria-devotie”, stelt de advocaat tegenover De Standaard.

Aan de hand van opzoekingen op sociale media en de eventuele ontdekking van een katholieke overtuiging hoopt advocaat Walter Van Steenbrugge het belang van zijn cliënten te dienen. Immers, net zoals het openbaar ministerie, mag de verdediging in een assisenprocedure kandidaat-juryleden wraken. Van Steenbrugge wil deze mogelijkheid aanwenden om praktiserende katholieke kandidaat-juryleden te wraken. 

“Het spreekt voor zich dat ik mensen zal wraken van wie zou blijken dat ze “extreem katholiek” zijn, bijvoorbeeld als ze uiting ­geven aan een grote Maria-devotie. Een jurylid van wie zou blijken dat hij of zij ooit geschreven heeft dat euthanasie beschouwd moet worden als moord, willen wij er ook niet in”, stelt de advocaat tegenover De Standaard. Mocht hij deze elementen niet in rekening brengen, dan zou hij naar eigen zeggen “een slechte advocaat zijn”.

Veel tijd om de achtergrond van de kandidaat-juryleden te doorgronden heeft Van Steenbrugge evenwel niet. “We zullen ze vast maar bij het begin van de ­zitting krijgen. Terwijl de kandidaten zich voorstellen aan de voorzitter, zullen enkele van mijn medewerkers die mensen een voor een googelen”, stelt de strafpleiter.

“Pure discriminatie op basis van godsdienst”

De ‘strategie’ van Van Steenbrugge krijgt evenwel kritiek. Alsof een katholiek, zelfs mocht hij persoonlijk geen voorstander van euthanasie zijn, niet in staat is na te gaan of de wet correct werd toegepast. Pure discriminatie op basis van godsdienst”, klinkt het bijvoorbeeld bij Rik Torfs. Christelijk publicist Mark Van de Voorde gaat zelfs nog een stapje verder. “De jury oordeelt niet over de vraag of euthanasie al of niet kan of mag, maar over de vraag of het aan haar oordeel voorgelegd geval de toets van de wettelijkheid doorstaat en, indien niet, hier sprake zou kunnen zijn van vergiftiging (doodslag of moord). Maar dat verzwijgt meester Van Steenbrugge om zijn punt te maken: katholieken uit de jury houden. Katholieken zijn voor hem blijkbaar mindere burgers dan vrijzinnigen. Dat zijn houding antidemocratisch is en een aanval op de rechtsstaat kan hem wellicht ook worst wezen”, klinkt het in Knack.