De Waalse oppositiepartij cdH is ongerust over de begroting van de Waalse regering. Reden hiervoor is dat die regering geen middelen vrij lijkt te maken voor de strijd tegen de armoede. Dat meldt La Capitale.

Minister-president Elio Di Rupo wordt vandaag uitzonderlijk naar het Waals Parlement geroepen. Hij moet er meer uitleg verschaffen over zijn begrotingsplannen. De oppositiepartij cdH reageert via haar fractieleider François Desquesnes. Die laat weten dat de strijd tegen armoede enkel in woorden wordt vermeld. Maar er staat blijkbaar helemaal niets tegenover.

De Waalse regering maakt naar eigen zeggen een prioriteit van die strijd tegen armoede, samen met milieu en werkgelegenheid, maar lijkt daar budgettair niets aan te verbinden. “Op dit moment is er geen financiering voorzien. Erger nog, het plan dat nu uitgebouwd zal worden, doet een beroep op de budgetten die al toegekend zijn aan andere ministeries die dan ingepast zullen worden in de strijd tegen de armoede.” laat Desquesnes weten.

Hij wijst er bovendien op dat meer dan één Waal op vier leeft in een huishouden waar het risico op armoede en sociale uitsluiting bestaat. “Talloze Walen hebben een te laag inkomen om waardig te leven. Indien het echt een prioriteit zou zijn, moet er een budget tegenover staan.

Middenveld ongerust

Ook de anti-armoede organisatie ‘Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté’ heeft vragen bij de begroting. “Het feit dat er geen middelen toegewezen zijn aan het plan in de bestrijding tegen armoede, terwijl er 350 miljoen euro gaat naar energieplannen, maakt ons ongerust.”, aldus de voorzitter van de vzw, Christine Mahy. Ondanks alles blijft ze toch gematigd in haar opmerkingen. “Op dit moment weten we nog niet genoeg over het plan…maar we hadden toch wel liever een vrijgemaakte som gezien. We zullen echter zeer ontevreden zijn indien we in een latere fase niets meer terugvinden dan wat nu bij verschillende ministeries gehaald wordt.”