Uit een doorlichting van de boekhouding van een Gentse vzw voor kwetsbare jongeren, blijkt dat de vzw meer dan de helft van haar ontvangen middelen in de eigen werking stak. Amper 46% van het geld ging naar voor wie het echt bedoeld was. Dat brengt Het Nieuwsblad.

De vzw Jong wordt al meer dan een decennium rijkelijk gesubsidieerd door de stad Gent. Hun opdracht is om kwetsbare jongeren op te vangen en te begeleiden. Het gaat om kinderen uit arme gezinnen. Bij sommigen is er zelfs een risico op dakloosheid.

In de links-progressieve stad is de nood aan dergelijke hulp zeer hoog. Er is veel kinderarmoede, voornamelijk bij kinderen met een migratieachtergrond. Elk jaar komen er zo’n vierduizend kinderen in contact met de vzw. Die hebben 78 mensen in dienst. De vzw organiseert dan zaken zoals speelpleinwerking, sportwedstrijden, uitstappen, muziek maken, knutselen, enzovoort.

Jaar na jaar vroeg de vzw steeds extra middelen voor haar werking. In 2017 kreeg ze meer dan 4 miljoen euro van de stad. Dat vele geld bleek echter niet te volstaan en de tekorten stapelden zich op. Die grote tekorten noopten tot een financiële doorlichting en dat werd deze week besproken in een commissie van de gemeenteraad.

2 miljoen aan ‘interne processen’

Daar kwam naar buiten dat meer dan de helft van de subsidies naar de werking van de vzw zelf ging. Meer dan 2 miljoen euro ging naar ‘processen’ binnen de ingewikkelde structuur van de vzw, zoals vergaderingen, administratie, personeel, het coachen van de medewerkers en allerlei andere taken. Erg veel tijd ging verloren aan vergaderingen en te veel geld vloeide naar allerlei overheadkosten, zoals de lease van een kopieermachine. Door anciënniteit en indexeringen bleven de loonkosten oplopen.

Elke Decruynaere (Groen), schepen van Jeugd, benadrukt bij Het Nieuwsblad dat “op geen enkele manier is vastgesteld dat er financiële onregelmatigheden zijn gebeurd”. “Het kan natuurlijk een stuk efficiënter, bijvoorbeeld door meer in processen te gieten. De organisatiekosten waren veel te hoog.

Effeciënter

Vzw Jong is intussen al intern gereorganiseerd en er werd een nieuw leiderschap aangeduid. Het stadsbestuur is van plan om een nieuw contract af te sluiten met de vzw, met een hogere indexering van de lonen. Hoeveel geld vzw Jong nu krijgt, is nog niet vastgelegd. Er is een pot van 6,3 miljoen euro voorzien, maar daar kunnen meerdere organisatie beroep op doen. “We willen daar niet op besparen. De kinderarmoede in Gent neemt toe. Daarvoor mogen we onze ogen niet sluiten”, zegt schepen Decruynaere.

N-VA mild

In een reactie aan Sceptr liet het gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA) weten dat het probleem vooral te situeren lag bij een verouderde bedrijfscultuur, maar dat niemand van slechte wil was. De audit was voor iedereen welgekomen en bij de vzw stond men open voor meer expertise en raad van buitenaf. Ze benadrukte ook dat dat de mensen op het terrein zeker geen schuld treft en die uitstekend werk verrichten met de kwetsbare jongeren. Ze drukte dan ook de hoop uit dat de kinderen geen nadeel bij deze zaak zouden ondervinden.

Siegfried Bracke sloeg een andere toon aan. Hij ziet er vooral PS-praktijken in de krakkemikkige werking van de vzw.

(lees verder onder de tweet)

Vlaams Belang niet verbaasd 

Het Vlaams Belang is ook niet verbaasd door de financiële ontsporing die plaatsvond bij vzw Jong. “Vlaams Belang verzet zich al lang tegen het delegeren van beleidsdomeinen naar vzw’s. De vzw Jong is daar één van.” liet Johan Deckmyn weten aan Sceptr.

Ook in de migratiesector zijn er in Gent vele goed gesubsidieerde vzw’s, zoals De Centrale, en het beruchte Victoria Deluxe van de extreem-linkse Dominique Willaert“, aldus de fractieleider van Vlaams Belang Gent. Hij wijst ook op de belangrijke rol die vzw IN-Gent krijgt van de stad. Ze wordt zwaar gefinancierd door Gent en voert zelfs het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. Hun dienstverlening richt zich zowel op burgers, diensten als het beleid. “De gemeenteraadsleden hebben trouwens, omwille van het delegeren van beleid naar een vzw, geen rechtstreekse controle op dergelijke vzw’s.”

Vlaams Belang is vragende partij om àlle vzw’s die door de stad gesubsidieerd worden grondig door te lichten. Ze vrezen dat dit dossier geen unicum is.