Sp.a-voorzitter Conner Rousseau heeft van zijn leden een uitzondering gekregen op de decumulregels van de partij. Hij mag dus blijven zetelen in het Vlaams Parlement, maar geeft het stokje van fractieleider wel door aan de Brusselse Hannelore Goeman.

In principe mogen socialistische mandatarissen niet én voorzitter én parlementslid zijn. Ook het cumuleren van een zitje in een parlement en een burgemeesterssjerp gaat in tegen de regels die de socialisten in de nasleep van de Publipart-affaire doorvoerden. 

Zaterdag werd Conner Rousseau op het partijcongres officieel aangesteld als nieuwe sp.a-voorzitter en kreeg hij meteen een uitzondering van de leden op de decumulregels. 55 procent van de aanwezigen stemden voor. Onder meer de voltallige sp.a-fractie in het Vlaams Parlement had ook aangedrongen op een uitzondering voor de jonge voorzitter. Rousseau benadrukt wel maar één loon te zullen ontvangen, ondanks de cumulering.

Jongsocialisten geen fan van uitzondering op partijregels

De jongerenafdeling van de partij was evenwel geen voorstander van de uitzondering op de partijregels voor Rousseau. “Het congres heeft in 2016 met 98% van de stemmen gekozen vóór een decumul. We moeten respect hebben voor het hoogste partijorgaan”, klonk het bij hen.

Het stokje van fractieleider in het Vlaams Parlement geeft de 27-jarige socialist wel door aan iemand anders. Niet aan Bruno Tobback – zoals verwacht werd – maar aan de Brusselse Hannelore Goeman.

De jonge sp.a-voorzitter kondigde meteen ook enkele nieuwigheden aan op het partijcongres. Zo wil hij de interne besluitvorming grondig hervormen. “Elk lid één stem. Wie we in het vervolg naar de Senaat sturen, of als we over een gevoelig thema een standpunt moeten innemen, dat gaan we niet meer bepalen in een kleine vergaderzaal. Vanaf nu gaan jullie dat bepalen”, aldus Rousseau.

Lees ook:

Rousseau mag meteen eerste brandje blussen