Ofschoon het Europees Parlement eerder symbolisch een wereldwijde “klimaat- en milieucrisis” afkondigde, is de eigen werking op dit punt allerminst vlekkeloos. Haast iedere maand verhuizen parlementsleden, medewerkers maar ook bijvoorbeeld chauffeurs van Brussel naar Straatsburg. Opmerkelijk? Het merendeel van de 120 chauffeurs doet dat met zetels zonder parlementsleden. 

Toen het Europees Parlement vorige maand – met steun van de liberalen, sociaaldemocraten, groenen, radicaal-links en sommige christendemocraten – een wereldwijde “klimaat- en milieucrisis” afkondigde werd er al verwezen naar de maandelijkse verhuis van het EP. Zo keurde het parlement een amendement van de conservatieve ECR goed om een eind te maken aan de maandelijkse verhuis. Alleen, deze locatie is door de verdragen vastgelegd, iets waar het parlement niets aan kan veranderen.

“Goed financieel beheer”

Naast de parlementsleden zelf moet ook de chauffeurdienst met zo’n 120 wagens de verplaatsing maken. Opmerkelijk: het overgrote merendeel van die wagens blijft leeg, zo weet BELGA. Van de 751 parlementsleden reden amper 25 verkozenen mee naar Straatsburg, een cijfer dat ook in andere maanden relatief laag ligt. 

De wagens in Straatsburg laten staan zou, volgens de woordvoerster van het Europees Parlement, strijdig zijn met “het belang van goed financieel beheer”. Tevens heeft de chauffeurdienst elektrische en hybride wagens.