Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne pleit ervoor om het fiscaal voordeel voor vakbondspremies af te schaffen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. In het kader van de regeringsonderhandelingen rond paars-groen, en de verdeeldheid hieromtrent in zijn partij, kan dit gezien worden als een speldenprik.
 

Wie lid is van een vakbond, betaalt daarvoor elke maand lidgeld. In verschillende sectoren wordt een deel van dat lidgeld terugbetaald. De werkgevers betalen dan een vakbondspremie aan de vakbonden. Die betalen dan op hun beurt die premie uit aan de werknemers of geven hen een korting op hun lidgeld. In mei vorig jaar besliste de toenmalige federale regering zelfs om het plafond op de vakbondspremie op te trekken van 135 euro naar 145 euro. Werkgevers en werknemers waren het daarover eens geraakt.

In tijden dat we op onze centen moeten letten moet het gedaan zijn met die fiscale koterijen die ons handenvol geld kosten. De vakbondspremie afschaffen kan ons 86,5 miljoen euro opleveren”, meent Van Quickenborne.

Belastbaar

In principe zijn die premies belastbaar, maar in de praktijk worden er geen belastingen op geheven. Binnen de toenmalige regering ijverde ook N-VA toen voor een verplichte fiscale fiche voor de premie. Waardoor die de facto belastbaar zou worden. Er is toen afgesproken dat de invoering ervan bestudeerd zou worden. Behalve dat de invoering van de fiche de anonimiteit van vakbondsleden op de helling zou kunnen plaatsen, zou het ook een bijkomende administratieve last voor de bedrijven met zich mee kunnen brengen.

Van Quickenborne legt de fiscale fiche nu weer op tafel. “Het is tijd dat we na bijna 50 jaar deze fiscale koterij vervangen en de vakbondspremie belasten. Ik stel voor om deze vakbondspremie aan de bedrijfsvoorheffing te onderwerpen en de vakbonden te verplichten een fiscale fiche op te stellen zodat de vakbondspremie effectief wordt belast.

Fiscale rechtvaardigheid

Hoewel de vakbonden vaak pleiten voor fiscale rechtvaardigheid en eerlijke belastingen, betalen ze die zelf niet graag. Zo kwam vorig jaar naar boven dat de Belgische vakbond ACV Metea met een fiscale constructie miljoenen vanuit het Groothertogdom Luxemburg naar het exotische belastingparadijs Mauritius versluisde.