Mogelijk liggen de Belgische gevangenissen volgende week zo goed als plat. De christelijke en de socialistische vakbond dreigen met een 24-urenstaking in alle gevangenissen vanaf 11 december om 22 uur, zo meldt BELGA. Een stakingsaanzegging werd ingediend voor de bovenstaande periode. De reden voor de sociale onrust zou de de aanhoudende “algemene malaise” binnen de gevangenissen, dixit secretaris Filip Dudal van ACV Openbare Diensten.

De vakbonden zijn kwaad, want “na vijf jaar met minister van Justitie Koen Geens (CD&V, red.) is er niet echt veel veranderd”, zegt Dudal. “Van de beloftes zijn er niet veel gerealiseerd en de problemen blijven. Daardoor is het personeel sterk gedemotiveerd.” Dudal beweert zo onder meer dat men heeft beloofd om het aantal personeelsleden niet onder een minimaal kader te laten zakken, maar dat het personeelsbestand toch steeds onder die bodem blijft.

ACV vraagt om “langetermijnvisie” en “investeringsbeleid” voor Belgische gevangenissen

Het ACV stelt daarom dat er “inspanningen [moeten] worden gedaan om de job aantrekkelijker te maken”. Daarnaast raken de kledijproblemen maar niet opgelost. “Telkens weer moeten we de minister in gebreke stellen voor het tekort aan uniformen”, klinkt het nog. 

Tot slot verzet het ACV zich tegen de minimale dienstverlening, ook al hebben tal van mensenrechtenorganisaties dit al gevraagd aan België, dit met de levensomstandigheden van de gedetineerden in gedachten. “We missen gewoon een langetermijnvisie voor de gevangenissen. […] Wij willen naar een investeringsbeleid gaan”, zo vertelt ook Robby De Kaey van ACOD. “We ontbreken personeel op alle echelons. Het resultaat is dat gedetineerden tijdens hun straf niet de transformatie ondergaan waardoor ze als een betere persoon uit de gevangenis komen.”

Het gevangeniswezen hoopt nog “altijd dat het niet tot een staking komt”, aldus woordvoerster Kathleen Van De Vijver via BELGA. “Geheel conform de voorziene procedures zal een overleg opgestart worden binnen het hoog overlegcomité. Vervolgens zullen we vaststellen of er alsnog effectief tot een staking wordt overgegaan”

Lees ook:

Cipiersbonden: “7 jaar wachten op nieuwe uniformbroek”