Het Gentse stadsbestuur wil dat het personeel van de stad diverser wordt. Momenteel heeft ‘slechts’ 18% van het stadspersoneel in Gent buitenlandse roots, maar dat moet opgetrokken worden tot minstens 30%. Daarvoor maakt de stad een budget van 3,6 miljoen euro vrij. Dat meldt Het Nieuwsblad

Gent is multicultureler dan ooit tevoren. Van de Gentse kinderen tot en met 5 jaar heeft meer dan de helft (53%) buitenlandse roots. Bij 6- tot 11-jarigen is dat 51% en bij tieners tot 18 jaar heeft 48% een vreemde herkomst. Van alle Gentenaars over alle leeftijdscategorieën samen is meer dan 1 op 3 vreemdeling of allochtoon.

Multicultureel Gent, ook in stadspersoneel

Die enorme diversiteit wil het Gentse stadsbestuur ook weerspiegeld zien in het personeel van de stad. Op dit moment heeft ongeveer 18% van het Gentse stadspersoneel een migratieachtergrond, maar dat is voor het stadsbestuur veel te weinig. Daarom lanceren ze nu een actieplan dat ervoor moet zorgen dat tegen 2025 minstens 30% van het stadspersoneel van buitenlandse origine is. 

Het kostenplaatje om meer allochtonen aan te trekken om bij het stadspersoneel te komen werken? Maar liefst 3,6 miljoen euro. Opvallend: de stad Gent maakte in het verleden al een aanzienlijke som geld vrij om die diversiteitsdoelstelling te behalen, maar dat geld werd bijna volledig opgesoupeerd aan het onderzoek naar het exact aantal personeelsleden dat buitenlandse roots heeft.

Enkele maatregelen die deze keer genomen zullen worden zijn het aanwerven van een diversiteitscoach en een taalcoach. Die moet de drempels voor allochtonen wegwerken. Daarnaast zal er meer gekeken worden naar competenties, waar vroeger de nadruk op het diploma lag. “Het is fundamenteel dat mensen met een migratieachtergrond zich herkennen in onze overheid”, zo benadrukt bevoegd schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) het belang van die maatregelen.