De extreem-linkse klimaatprotestgroep Extinction Rebellion (XR) is, zoals eerder bericht, nog altijd van plan om haar eerste verjaardag te vieren met een grote illegale protestactie op de Grote Markt van Brussel. De laatste protestactie van die organisatie is compleet uit te hand gelopen, mede door de lakse houding van het Brussels stadsbestuur. De politie klaagde nadien over ideologische vooringenomenheid. Er werd toen beterschap beloofd. Vandaag, enkele dagen voor de illegale protestactie weet de politie echter nog steeds niet waar ze aan toe is. 

Het centrum van Brussel is sowieso al een verboden zone voor protest. Op vrijdag is er bovendien een  klank-en lichtspel en ook de kerstmarkt is bezig tijdens deze periode van het jaar. Een potentieel gevaarlijke situatie dus.

Politie tast in het duister

Bij de politie van Brussel klinkt het echter dat ze nog niet weten waar ze aan toe zijn of wat het stadsbestuur heeft beslist. Op het basisoverleg tussen stad en politie werd er geen standpunt hieromtrent meegedeeld. Voorlopig kan de politie alleen maar de normale lijn aanhouden en bijvoorbeeld opzichtige betogers of mensen met vlaggen staande houden, maar tegen een grootschalige illegale actie optreden heeft natuurlijk meer dan dat nodig.

Het uitwerken van een strategie om rellen tegen te gaan of operationele details, zoals het preventief fouilleren zijn dus nog niet eens aan de orde. Het stadsbestuur laat weten in overleg te zijn met de groene radicalen, maar heeft blijkbaar nog geen akkoord. Voor de politie tikt de tijd.

Volgens politievakbond VSOA was het de vorige keer uit de hand gelopen omdat de stad net veel te veel toeliet. Dat om ideologische redenen. De politievakbond gaf toe dat bepaalde (linkse) betogingen sneller worden toegelaten dan andere (rechtse). Bij linkse betogingen treft de stad bovendien minder veiligheidsmaatregelen. Er werd na die klachten een open gesprek beloofd door het gemeentebestuur. Veel beterschap is er in elk geval nog niet te zien.

Oppositie wil maatregelen 

Ook in de gemeenteraad van afgelopen maandag kwam de problematiek op het einde van de zitting aan bod. Daar vroeg oppositielid Mathias Vanden Borre (N-VA) wat het overleg al opgeleverd heeft. Ans Persoons (sp.a) liet, enkele dagen voor de actie, echter weten dat het nog “te vroeg was” en dat ze verder werken aan een “onderhandelde oplossing.” Burgemeester Close was niet eens aanwezig op de gemeenteraad. 

Het oppositielid was ontevreden met dit slappe en nietszeggend antwoord. Hij noemde de aanpak van het Brussels stadsbestuur “onverantwoord.” “Paniek of rellen zijn helaas niet uit te sluiten. We hebben kunnen vaststellen dat de nalatigheid van de burgemeester bij de vorige betoging tot grote problemen heeft geleid. Ik herinner de burgemeester aan zijn verantwoordelijkheid om de openbare orde en veiligheid te garanderen en de wet na te leven.aldus Mathias Vanden Borre.

In een persmededeling geeft hij een reeks van acties aan die de burgemeester wel zou moeten afkondigen:“De burgemeester moet de nodige maatregelen nemen, zoals: oproepen om XR om hun actie af te blazen, potentiële deelnemers afraden om deel te nemen, preventieve controles aan de toegangen tot de Grote Markt aankondigen en de politiediensten duidelijke instructies geven.” Indien het uit de hand loopt vrijdag, belooft hij dan ook om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid en Comité P.

De N-VA’er besluit:”Helaas is het wederom laissez faire en allesbehalve duidelijke communicatie. Het is opvallend dat de tolerantiegrens voor extreemlinks vele malen hoger ligt dan voor extreemrechts. De wet geldt nochtans voor iedereen”.