De socialistische vakbond ABVV is van plan om op 28 januari een betoging te organiseren. Ze wil hiermee een signaal geven aan de politici die bezig zijn met de regeringsonderhandelingen. Ze roept het maatschappelijk middenveld op om mee op straat te komen. Dat meldt Le Soir.

In een persbericht maken ze hun eisen duidelijk. De vakbond hamert verder op een terug verlagen van de pensioenleeftijd naar 65 jaar (ook al bedraagt de werkelijke pensioenleeftijd slechts 62 jaar in België n.v.d.r.) en wil het minimumpensioen op 1500 euro zien. De syndicalisten vermelden overigens dat ze daarmee netto bedoelen, niet bruto. Ze willen ook geen budgettaire maatregelen zien waar de overheid geld haalt uit de sociale zekerheid of openbare diensten. De socialistische vakbond wil meer beleidsdaden zien om de sociale zekerheid te vrijwaren en een einde maken aan haar onderfinanciering.

Tekort blijft groeien

Dit jaar bedraagt het tekort in de sociale zekerheid 3,1 miljard euro, volgend jaar zal dat tekort oplopen tot 3,5 miljard euro , terwijl het slechts begroot was op 1,4 miljard euro. Een zoveelste budgettaire negatieve erfenis van ontslagnemend premier Charles Michel (MR).

Bij ongewijzigd beleid ontspoort het in 2024 helemaal en dreigt het gat in de sociale zekerheid te groeien tot 6,4 miljard euro. Volgens de socialistische vakbond brengt dit de gezondheidszorg, de sociale uitkeringen en de pensioenen in gevaar.

Vakbond viert 75 jaar Sociale Zekerheid

Voor Miranda Ulens, algemeen secretaris ABVV is het tijd om op te treden: “Genoeg gedraald. Tegenover politieke immobiliteit moet iemand het initiatief nemen. We vieren dit jaar 75 jaar sociale zekerheid. Geconfronteerd met de huidige uitdagingen, uitlatingen en bedreigingen van sommige actoren, wil het ABVV met gebalde vuist duidelijk maken dat onze sociale zekerheid moet worden versterkt, correct gefinancierd en georganiseerd blijven op federaal niveau.” Met dat laatste drukken ze hun angst uit ten aanzien van de steeds luidere roep in Vlaanderen om ook de sociale zekerheid te splitsen. 

Ze roepen het maatschappelijk middenveld op zich aan te sluiten. Dit zijn dan de andere vakbonden, vrouwenorganisaties, OCMW’s, vzw’s, de netwerken tegen armoede, jeugd- en cultuurorganisaties. De betoging werd de #AltijdBeschermd-manifestatie gedoopt.