Net als andere grotere en multiculturele steden heeft Gent veel last van sluikstorten. Vorig jaar steeg het sluikstorten er opnieuw, na enkele jaren minder overlast te genieten. Uit een reportage van SCEPTR bleek zelfs dat ophaaldienst IVAGO spontane omhalingen organiseert van sluikafval terwijl sluikstorters amper gestraft worden. Stad Gent wil overtreders nu meer betrappen en vervolgen. Er komt extra personeel om afval te doorzoeken en drie extra mobiele camera’s, rapporteert Het Laatste Nieuws.

In totaal kwamen er in 2018 23.625 meldingen van sluikstorten binnen, zo weet Het Laatste Nieuws. Opvallend: er werden ‘maar’ 242 processen-verbaal en 453 GAS-boetes opgesteld. Dat de straffeloosheid hoog is, weet men bij het Gentse bestuur. Maar “het is heel moeilijk om mensen te vatten”, liet de woordvoerder van Gents schepen voor Openbare Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen) eerder al weten aan SCEPTR. “We hebben ook die camera’s en we doen veel dingen. Maar het is niet evident om mensen te betrappen. Momenteel zijn er drie methodes: [op] heterdaad betrappen door politieagenten in burger, camerabewaking en [het] doorzoeken van sluikafval. We zullen in voorjaar van 2020 nagaan of ze onze inspanningen met betrekking tot dit verhogen”. Stad Gent lijkt daar nu reeds inspanningen voor te organiseren.

Gent worstelt met sluikstortafval: De Clercq wil grotere pakkans voor sluikstorters

“We zullen de strijd tegen het sluikstorten opdrijven”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) nu via Het Laatste Nieuws. “Momenteel hebben we 2 mobiele sluikstortcamera’s, die worden ingezet op sluikstortgevoelige plaatsen. We gaan 3 extra camera’s aankopen, om de pakkans te vergroten.”

Dat een bepaalde sluikstorter gefilmd wordt, is echter nog geen garantie op identificatie en vervolging. Van de 139 camera-observaties in 2018 konden slechts 29 daders herkend worden. De meest efficiënte methode om daders te vatten, is het manueel doorzoeken van een gevonden sluikstort. Zo werden in 2018 242 processen-verbaal op die manier opgesteld. “Net omdat die karwei zo arbeidsintensief is, zullen er twee gemeenschapswachten voltijds met die taak belast worden”, aldus nog De Clercq.

Lees ook:

Deze migrantenwijken krijgen extra ‘ophaling’ afval: Zo werkt het