In de gevangenis van Sint-Gillis is een geïnterneerde met een overgesneden keel dood aangetroffen in zijn cel.  Opmerkelijk echter: het lijk werd ontdekt toen de celgenoot van het slachtoffer werd teruggebracht van de gevangenispsychiater. Allicht wilde de verdachte het doen uitschijnen dat zijn celgenoot zichzelf had gedood. Dat brengt Het Laatste Nieuws. Geïnterneerden zijn gevangen die een misdrijf hebben gepleegd, maar aan een geestesstoornis lijden.

De feiten speelden zich donderdag af, in een zogeheten duocel van het medisch centrum, in vleugel D van de gevangenis van Sint-Gillis. Het slachtoffer, een allochtoon van Algerijnse origine, was geïnterneerde en werd allicht gedood door zijn celgenoot: Een Nederlander, ook met een psychiatrisch verleden, die nog op zijn proces rond diefstal wachtte.

Het relaas van de feiten is niet geheel duidelijk, maar de verdachte zou al bij de gevangenispsychiater verward overgekomen zijn. Eens terug in de cel, vond men het slachtoffer, half verborgen onder het deken, met zijn keel overgesneden. Alle hulp was tevergeefs. De verdachte bracht afgelopen nacht door in een cel bij de speurders – en dus niet in de gevangenis – voor ondervraging.

Agatha Christie-achtig mysterie in gevangenis van Sint-Gillis

Of de verdachte het slachtoffer met zekerheid ombracht, staat evenwel nog niet helemaal vast. Men vermoedt immers dat de Nederlandse celgenoot zijn allochtone celgenoot ombracht vóór hij de cel verliet. Er is enig probleem daarmee echter: Dat werd op dat moment niet vastgesteld en tijdens de afwezigheid van de Nederlandse verdachte was de celdeur dicht. Tot slot wordt het door de forensische diensten nagenoeg uitgesloten dat het slachtoffer die verwondingen zelf aanbracht. Het moordwapen – allicht een soort mes – is voorlopig nog vermist, maar beide gevangenen beschikten op hun cel alleszins over gewoon bestek – geen plastic.

In tegenstelling tot bepaalde gevangenissen in de VS komt moord in het Belgische gevangeniswezen niet bijzonder veel voor. De laatste maal dit voorviel was in mei 2016 toen cipiers van de Lantin-gevangenis een dode gevangene vonden onder zijn deken toen ze hem medicijnen brachten. Zijn celgenoot gaf meteen toe dat hij zijn medegevangene had gedood. Ook deze moord vond plaats in de psychiatrische vleugel van de gevangenis.