Het parket, de lokale en de federale politie hebben een nieuwe omzendbrief rondgestuurd. In die brief laten ze weten – eindelijk – de beruchte Turkse trouwstoeten, “vreugdestoeten” en straatraces te zullen tegengaan. Met een gecoördineerde aanpak willen ze het asociale en gevaarlijke rijgedrag nu van de weg verbannen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Het agressieve en asociale rijgedrag komt omwille van migratie steeds vaker voor op Vlaamse wegen. De omzendbrief stelt een meer kordate en efficiëntere aanpak voor om dit tegen te gaan. Bij gevaarlijke en herhaaldelijke feiten zal men nu sneller kunnen beslissen tot het intrekken van het rijbewijs van de betrokkenen, inbeslagname van het voertuig of zelfs verbeurdverklaring van het voertuig.

Gecoördineerde aanpak nodig

Bij meldingen van zulke gebeurtenissen zullen de politiediensten samen optreden om zoveel mogelijk elementen te verzamelen om de overlast stop te zetten en de overtreders op hun plichten te wijzen. De politiediensten zullen daarvoor op het terrein samenwerken, onderling informatie uitwisselen en op basis daarvan een dossier opstellen. Het parket zal in bepaalde gevallen overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de rijbewijzen van de betrokken bestuurders. Indien nodig  zal ze ook voertuigen in beslag nemen. In de ergste gevallen is een arrestatie mogelijk.

Niet zelden is onaangepast rijgedrag in die mate grensoverschrijdend dat het rijgedrag in een bepaalde politiezone aanvangt en wordt verdergezet over de grenzen heen in andere politiezones”, klinkt het bij persmagistraat Annelies Verstraete. “Of dat het aanvangt op een lokale weg en zich naderhand verderzet op een autosnelweg. De verschillende politiezones, namelijk de lokale en federale politiediensten van Oost-Vlaanderen, hebben een gecoördineerde samenwerking uitgetekend om dergelijk rijgedrag zo efficiënt mogelijk een halt te kunnen toeroepen op de openbare weg.”

1 januari

Het samenwerkingsprotocol is ondertekend door de Procureur des Konings van Oost-Vlaanderen, de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie, de hoofdcommissaris van de federale wegpolitie en de Korpschefs van alle betrokken politiezones. Op op 1 januari treedt het protocol in werking.