Iedereen moet na een volledige loopbaan voortaan een pensioen van minimaal 1.500 euro krijgen. Daar bestaat meer en meer consensus over in de politiek. PVDA, sp.a, Vlaams Belang en Groen breken er een lans voor. CD&V wil dit ook waarmaken, en heeft een apart voorstel hiervoor. CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri wil werkgevers namelijk verplichten om een bepaald deel van de pensioenen aan de kant te leggen, zodat werknemers zeker aan 1.500 EUR maandelijks pensioengeld komen eens op pensioenleeftijd. Dat laat de christendemocrate weten in een persbericht en via Het Nieuwsblad.

Lanjri heeft het in feite over het verplicht maken van het aanvullend pensioen door de werkgever – de zogenaamde tweede pijler. Dat is een flink onderscheid met de ideeën van de andere partijen, die het wettelijk pensioen – geheel door de staat uitbetaald – willen optrekken tot minstens 1.500 EUR na een volle loopbaan. “Naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk, willen we dat ook in België werkgevers verplicht worden om hun werknemers in te schrijven in een aanvullend pensioenplan”, zegt Lanjri. “Op die manier geraken we aan het voor iedereen terechte pensioen van minstens 1.500 euro.”

Kan de staat met bijna-hoogste belastingen ter wereld niet voldoende geld vinden? Laat de werkgevers nog extra betalen, vindt CD&V

Volgens Lanjri is het “duidelijk dat het pensioen van 1.500 euro het absolute minimum is. Het gemiddelde pensioen van een werknemer ligt daar vandaag nog ver onder.” Maar niettegenstaande de belastingvoet in België bij de hoogste in de wereld is wil de CD&V-politica niet dat de staat extra inspanningen doet om die 1.500 EUR te bereiken, maar de werkgever. “Wij willen dat iedere werknemer aangesloten wordt bij een aanvullend pensioenplan.” Dat is de zogenaamde tweede pensioenpijler waarbij werkgevers een pensioenfonds aanmaken voor hun werknemers. De eerste pijler is het wettelijk pensioen en de derde pijler is het individueel pensioensparen voor werknemers zelf, wat fiscaal aantrekkelijk is.

Verder wil de christendemocrate dat de pensioenverschillen tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren wegwerken. “Wij vinden dat deze op termijn verder naar elkaar moeten toegroeien zonder daarbij de verworven rechten overboord te gooien.” Een vreemde stelling, gezien het naar elkaar toegroeien van deze stelsels sowieso betekent dat de geprivilegieerde ambtenarenklasse zou moeten afstaan inzake pensioenrechten.

Lees ook:

België terug in top 3 belastingen: Fiscale druk groeide vorig jaar zelfs