Europees Parlementslid en CD&V-boegbeeld Kris Peeters bepleit in een Facebookbericht de vorming van een regering met een “beperkt programma, voor een beperkte periode met een beperkte ploeg”. Eerder bepleitte CD&V-voorzitter en huidig informateur Joachim Coens in het verleden een expertenregering.

De rooms-blauwe restregering is haast een jaar in lopende zaken en – ook na de verkiezingen – wil het vormen van een nieuwe regering maar niet vlotten. Peeters daarentegen stelt zich de vraag of we niet voor een andere methode moeten kiezen, namelijk: een beperkte regering met een beperkt programma. “Alhoewel de urgentie voor een federale regering nog niet echt leeft, is de hoogdringend voor een regering aanwezig. De Brexit, het klimaat, de handelsoorlogen, de begroting, sociale zekerheid…. het zijn maar enkele voorbeelden die onderstrepen dat we een regering nodig hebben”, schrijft de christendemocraat op Facebook.

Nieuw is dit voorstel allerminst. Zo kwam CVP-monument Jean Luc Dehaene in 1992 al met een ‘programmaregering’. Concreet stelt Peeters voor dat de regering de begroting, concurrentiepositie van onze bedrijven, sociale zekerheid en klimaatproblematiek bestiert. “Andere thema’s zoals bijvoorbeeld ethische dossiers, wijziging van de loonwet of pensioenleeftijd worden niet besproken. Ook het communautaire dossier kan naar een later tijdstip verplaatst worden”, klinkt het.

Minder ministers, beperkte duur

Peeters stelt voor dat de regering slechts twee jaar aan de macht blijft. “Na deze periode worden er ofwel nieuwe verkiezingen uitgeschreven ofwel een nieuw programma opgesteld”, klinkt het. 

Tevens wil hij dat de regering geen staatssecretarissen heeft en een “beperkt aantal ministers”. “Hiermee onderstreept men het uitzonderlijk karakter van deze regering en geeft men een duidelijk signaal aan de kiezer dat men de verkiezingsuitslag van 26 mei goed heeft begrepen”, klinkt het.

Expertenregering

Eerder bepleitte CD&V-voorzitter Coens een expertenregering. In dat scenario zouden enkele experten uit de academische en bedrijfswereld de ministerposten bezetten. “Ons land zit in een gevaarlijk vacuüm. Het is ofwel dit, ofwel nieuwe verkiezingen, maar die zouden niets oplossen”, klonk het eerder in Het Laatste Nieuws.

De insteek? Terwijl de expertenregering dringende zaken zoals de begroting aanpakt, kunnen de partijen volgens Coens over een echte regering onderhandelen. “En kan men communautaire gesprekken aanknopen onder de waterlijn. Wellicht zal dan blijken dat dit land het best confederaal wordt bestuurd, met een federale regering die de regionale regeringen weerspiegelt. Maar daarop kunnen we niet wachten”, liet Coens eerder tegenover Het Laatste Nieuws optekenen.

Lees meer:

Kandidaat-CD&V-voorzitter bepleit expertenregering