De Vlaamse liberalen zijn, tegen wil en dank, ‘kingmaker’ geworden in het federale formatieproces. Geven ze hun goedkeuring, dan krijgt België allicht een paars-groen regering. Het ‘probleem’? De partij is verdeelder dan ooit over paars-groen. N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys verhoogde deze namiddag op VTM NIEUWS de druk op de liberalen. “Het zou getuigen van een schizofrenie die geen enkele partij kan overleven wanneer je op Vlaams vlak A afspreekt en het omgekeerde zal doen op federaal vlak waar de belastingen stevig zullen verhoogd worden”, liet de N-VA’er optekenen.

Morgen gaat informateur Paul Magnette (PS) terug naar de koning. Gisteren consulteerde de PS-topman uiteindelijk ook de N-VA-delegatie. “Het was een gesprek van een dik uur. We hebben de laatste nota gekregen die Magnette heeft opgesteld en die elke journalist in België al in zijn bezit had”, vertelt Parys. Volgens de N-VA-politicus werd de ontmoeting georganiseerd zodoende dat “Magnette morgen aan de koning kon zeggen dat hij zich echt wel aan de opdracht houdt en ook met de grootste partij in Vlaanderen heeft gesproken – terwijl hij al twee weken bezig is geweest om paars-groen op de been te brengen”

Van een toenadering tussen de N-VA en de PS is volgens Parys nog geen sprake. Zo is de nota van Magnette volgens hem “voor Franstalig België [..] geschreven”. “Er staat bijvoorbeeld in dat er niks kan gebeuren op het vlak van een staatshervorming”, stelt Parys tegenover VTM NIEUWS.

Wat moet de liberalen? 

De cruciale vraag blijft wat de liberalen – die eerder een geheime ontmoeting hadden met de andere paars-groene partijen – doen. Hoewel bijvoorbeeld Kamerfractieleider Egbert Lachaert publiekelijk kritisch was voor de nota van Magnette, werd paars-groen allerminst afgeschoten vanuit het Open Vld-hoofdkwartier. Parys begrijpt die houding niet. Volgens hem gaat Open Vld “heel gemakkelijk [mee] met Magnette om een regering op de been te brengen zonder meerderheid in Vlaanderen”. Toch gaat de N-VA-politicus ervan uit “dat het gezond verstand zal zegevieren bij die partij”.

Mochten de liberalen toch akkoord gaan met de nota van Magnette, dan zou dat volgens Parys getuigen van “een schizofrenie die geen enkele partij kan overleven”. Immers, op Vlaams niveau werd voor een totaal andere koers gekozen. “Dit is iets waar de meeste burgemeesters en mensen die op die partij hebben gestemd vol ongeloof zouden naar kijken”, aldus Parys tegenover VTM NIEUWS.