De paars-groene partijen – Open Vld, MR, sp.a, PS, Groen en Ecolo – zitten vanavond samen met betrekking tot de begroting, zo weet De Morgen. Het principiële probleem? Informateur Paul Magnette (PS) wil – bovenop het gigantische begrotingstekort van 11 miljard euro – extra sociale uitgaven. Zo wil de informateur onder meer een minimumpensioen van 1.500 euro. De klus belooft, zeker gelet op het gegeven dat de liberalen niet staan te springen om de belastingen te verhogen, niet eenvoudig te worden. 

Het Monitoringscomité, de groep topambtenaren die de budgettaire (on)gezondheid van België opvolgen, publiceerde eerder nieuwe langetermijnvooruitzichten voor de begroting . Dat bracht weinig goed nieuws. Naar 2024 toe zal de begroting bij onveranderd beleid zo’n 11,8 miljard tekortschieten. Bovendien lapt de paars-groene Brusselse regering, door verschillende investeringen buiten de begroting te houden, de Unierechtelijke begrotingsregels aan haar laars; iets wat uiteindelijk ook op het federale conto komt.

Weinig vertrouwen tussen onderhandelaars

Magnette werkte, volgens De Tijd, vijf scenario’s uit voor de doodzieke overheidsfinanciën. Deze variëren, op vlak van begrotingsorthodoxie, van principieel (evenwicht in 2024, 13,4 miljard besparen) naar losbandig (tekort van 2,4 procent, geen besparing). Volgens de krant zouden vooral de drie middelste scenario’s in aanmerking komen. Meer precies hopen de onderhandelaars het begrotingstekort te laten stranden op respectievelijk 0,80, 1,80 of 2 procent. Wel dient er, met betrekking tot de exacte cijfers, een voorbehoud te worden geformuleerd. Magnette gaf de verschillende partijen immers verschillende gegevens mee. Lekt één partij, dan weet de informateur het lek te situeren.

Is de vergadering succesvol, dan hoopt Magnette volgens De Morgen in de komende dagen samen te zitten met één of meerdere partijen. Problemen of hindernissen voor paars-groen kunnen dan eventueel worden weggewerkt.

De vraag is evenwel hoeveel marge Magnette van zijn eigen achterban en de Franstalige groenen krijgt om de liberalen tegemoet te komen. Immers, de tot dusver gelekte nota’s, bevatten alleen maar borrelnootjes voor de Open Vld. Zo is er (nog) geen sprake van maatregelen om de werkgelegenheidsgraad op te krikken. Verder wil Magnette de sociale uitgaven verhogen, iets dat naar alle waarschijnlijkheid zal moeten worden gecompenseerd met hogere belastingen.

Lees meer:

Rekenhof vernietigend voor federale overheid