Op het Atheneum Andrée Thomas in het Brusselse Vorst zijn de leerlingen opnieuw in opstand gekomen tegen hun directie. Deze keer legden ook enkele leerkrachten het werk neer uit protest tegen het gevoerde beleid. Enkele leerlingen uitten hun onvrede door voetzoekers naar hun leerkrachten te gooien en een vuilnisbak in brand te steken. 

Dinsdag 3 december laaiden de gemoederen voor een eerste keer hoog op in het Atheneum van Vorst. Toen de leerlingen hun examenrooster kregen, liep het mis. Woest verschanste een groep amokmakers zich in de refter van de school, alwaar ze de boel afbraken. De politie kwam toen massaal ter plaatse en hield één van de leerlingen administratief aan.

Deze vrijdag ontstonden opnieuw rellen op de Brusselse school, bericht Het Laatste Nieuws. Deze keer legden een dertigtal leerkrachten het werk neer na enkele baldadigheden van de leerlingen en tevens uit onvrede met hun directie. “Er wordt niet gecommuniceerd over het uurrooster of over de organisatie, klinkt het bij hen. “We kunnen ons schooljaar niet organiseren zoals we willen. Bovendien luistert de directrice ook niet naar de raad die het syndicaat haar geeft over haar beleid.”

Leerkrachten Atheneum Vorst: “We voelen ons hier niet meer veilig.”

Daarom legden vrijdag zo’n dertig leerkrachten het werk gedurende 60 minuten neer. Hun bedoeling was om dit stil protest tegen het beleid van de directie vreedzaam te laten verlopen, maar dat was buiten enkele leerlingen gerekend. “Alweer ontstonden er uitbarstingen van verschillende leerlingen”, aldus één van de leerkrachten. “Enkele onder hen staken een vuilnisbak in brand en gooiden met voetzoekers naar de leerkrachten. We voelen ons hier niet meer veilig.” Twintig leerkrachten zijn toen zelfs gevlucht.

Door de aanhoudende onrust op de school zijn de kerstexamens inmiddels al verplaatst tot na de kerstvakantie. De leerkrachten zullen nu zelf het heft in handen nemen en met hun klachten naar de Franstalige Onderwijsminister Caroline Désir (PS) stappen.

Het is niet de eerst keer dat de kleine school in Vorst het tot nationaal nieuws schopt. In 2012 werd er nog actie gevoerd voor het dragen van een hoofddoek op school. Op het moment dat de school het dragen van een hoofddoek verbood, in 2007, telde de school het hoogst aantal leerlingen met hoofddoek in België. Maar liefst 136 van de 370 leerlingen droeg toen een hoofddoek.