Een besparing van 6 procent op de werkingskosten van het Vlaams Parlement én op de dotaties voor de partijen. Dat plan was bedoeld om protest en kritiek tegemoet te komen, op een moment dat er werd geknipt door de regering Jambon I in de vele publieke middelen die naar de cultuursector gaan. Het plan om ook op de politiek te besparen werd ontworpen door Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). Het Vlaams Parlement en de partijdotaties zouden zo ook 6 procent minder toegestopt krijgen van Vlaanderen, hetzelfde aandeel van de cultuurbesparingen. Maar Open Vld weigert, dus de besparing komt er niet.

“We moeten het héle systeem herdenken”, klinkt het bij de liberalen in Het Laatste Nieuws. Opvallende logica, want de verdere liberalisering van de abortus- en euthanasiewetgeving kon niet snel genoeg gestemd worden buiten de federale regeringsvorming. Bij de oppositie en op sociale media weerklinkt luide kritiek. Open “Vld wil niet ‘rap, rap’ 6% besparen op de partijdotaties want ‘liever een degelijk debat en een goed resultaat’ dan snel een half voorstel aanvaarden”, klaagt zo N-VA-Kamerlid Theo Francken aan. “Voor versoepeling euthanasie en abortus was ‘rap, rap’ geen probleem. Zelfs een advies van de Raad van State was er teveel aan.”

Besparingen op politiek in respons op kritieken na cultuurbesparing

Als de rest van het land de riem kan aanhalen, dan kan de politiek dat ook. Dat moet Vlaams Parlementsvoorzitter Homans gedacht hebben. Net als op Jeugd, Cultuur, Sport als op Welzijn zou er ook op de werking van het Vlaams Parlement en op de Vlaamse dotaties voor de politieke partijen bespaard worden voor 6 procent. In discretie werkte Homans hiervoor een voorstel uit, hetgeen maandag zou moeten besproken worden op het Bureau van het Vlaams Parlement – waar de fractieleiders van alle partijen met meer dan vijf leden samenzitten.

In Homans’ voorstel zou er ook nog eens op de werking van het Vlaams Parlement voor de begroting 2020 860.000 euro bespaard worden. Zo moesten bijvoorbeeld de festiviteiten rond de verjaardag van het Vlaams Parlement het met 100.000 euro minder doen en zou er 20.000 euro minder zijn voor lunchkosten. Ook de aan het Vlaams Parlement verbonden instituten – de Vlaamse Ombudsdienst (33.000 euro), het Kinderrechtencommissariaat (34.000 euro) en het Vlaams Vredesinstituut (24.000 euro) – zouden minder geld krijgen. Tenslotte zouden de partijen 6 procent minder toegestopt krijgen vanuit Vlaanderen op een totale 12,7 miljoen euro. Homans wilde hiervan dus 765.000 euro aftikken. Maar Open Vld ligt dwars. En omdat er geen consensus was, wilde Homans het voorstel niet ter stemming brengen en komt er dus – voorlopig – geen besparing.

Open Vld stevent in rotvaart richting crash

“Uiteraard vinden we dat ook de politieke partijen een besparingsinspanning moeten en kunnen doen”, reageert Open Vld-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Willem-Frederik Schiltz, ook via Radio 1. “De meest evidente optie, toch op korte termijn, is een indexsprong. Maar we willen vooral het hele systeem fundamenteel herdenken. Dat kan niet rap in de marge: liever een degelijk debat en een goed resultaat dan snel een half voorstel aanvaarden.”

Een opmerkelijke logica echter, want Open Vld heeft met enige haast enkele wetsvoorstellingen tot verregaande liberalisering van de abortus- en euthanasieregeling in België erdoor geduwd. En toen in november de stemming van deze abortusliberalisering werd uitgesteld, reageerde Open Vld samen met sp.a gepikeerd.

Een peiling eind vorige week maakte duidelijk hoe Open Vld worstelt met haar keuzes. Na uitgebreid intern gemor belandde de partij onder een gepeilde 10%, een historisch slechte score voor de partij van voorzitter Gwendolyn Rutten. In maart moet Rutten afgelost worden in haar voorzitterschap, maar de partijtop overweegt om deze interne verkiezing uit te stellen in het kader van een vlotte – paars-groene – regeringsvorming.

Lees ook:

Gewoon doen? Rutten wil voorzittersverkiezingen uitstellen