De linkse partijen van onder meer Groen en Open Vld zijn gechoqueerd. Dit nadat woensdag in de commissie Landsverdediging in het federaal parlement een wetsvoorstel van Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang) werd goedgekeurd. Nochtans gaat het niet om een controversieel onderwerp zoals de F-35’s of grote militaire budgetten. De wettekst zou gewoon de defensieminister verplichten om jaarlijks en tijdig een verslag in te dienen over de naleving van de taalwetgeving bij Defensie.

De verplichting ten aanzien van de minister van Defensie – thans Philippe Goffin (MR) – bestaat in feite al langer, maar de afgelopen defensieministers dienden hun verslag steeds bijzonder laattijdig in, waardoor de verplichting zijn doel wat voorbijschoot. “Zo werd het verslag over het jaar 2007 bijvoorbeeld pas ingediend in… juli 2012”, klaagt het Vlaams Belang aan. “Dat deze gang van zaken niet louter een administratief probleem betreft, maar ook feitelijke gevolgen heeft, blijkt onder meer uit de verslagen. Voor een aantal categorieën van militairen blijft zo het onevenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen bestaan”. Een correct en tijdig verslag zou dan kunnen dienen om onevenwichten weg te werken, meent de rechts-nationalistische partij.

Links, Open Vld inclusief, woe-dend na al bij al vrij betekenisloze stemming in Defensie-commissie van Vlaams Belang-voorstel

“Het Vlaams Belang is dan ook bijzonder tevreden dat ondanks een anti-Vlaams front van de Franstalige partijen en sp.a (Open Vld onthield zich, Groen was afwezig), het wetsvoorstel in de commissie werd aangenomen door een meerderheid van Vlaams Belang, N-VA en CD&V”, klinkt het nog in de persmededeling. Het was tevens Hendrik Bogaert, een bekend gezicht van de Vlaamsgezinde, rechtervleugel in de CD&V, die voor zijn partij de tekst goedkeurde. Op die manier werd de tekst met met zes stemmen (twee voor Vlaams Belang, drie voor N-VA, één voor CD&V) tegen vijf goedgekeurd.

Maar of de wet dus ook zal gestemd worden in de plenaire vergadering valt echter ten sterkste te betwijfelen. Ten eerste hebben Vlaams Belang, CD&V en N-VA geen meerderheid in de volledige Kamer en daarnaast kan het nog blijken dat CD&V anders zou gaan stemmen. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten zei daarover ten aanzien van Het Laatste Nieuws dat hij binnen de fractie zal bespreken wat het stemgedrag van CD&V zal worden in de plenaire. Verherstraeten merkt wel op dat zijn partij inhoudelijk geen probleem heeft met de tekst.

Bij de linkse partijen is men echter niet te spreken over het ‘verraad’ dat zou uitgegaan zijn van de CD&V. “Dat was een wetsvoorstel van het Vlaams Belang, Hendrik [Bogaert]. Nog nooit meegemaakt dat CD&V wetgevende initiatieven van het VB mee goedkeurt”, sakkert Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt op Twitter. “Is dit de nieuwe houding tegenover het Vlaams Belang?” Ook bij Open Vld – die meer en meer een linkse koers vaart en tevens aan een zoveelste abortusliberalisering werkt, samen met de extreemlinkse PVDA – is men verontwaardigd. Zo vraagt Thomas Leys, coördinator van de studiedienst van de partij, aan CD&V-kandidaat-voorzitters Sammy Mahdi en Joachim Coens of dit “het nieuw ethisch reveil van de christendemocraten” is.