De rechtse en Vlaamsgezinde studentenvereniging KVHV-Gent is, minstens voor twee maanden, geschorst aan de UGent. De aanleiding? Het organiseren van een lezing met de controversiële plastische chirurg Jeff Hoeyberghs. Als gevolg hiervan verliest de rechtse vereniging werkingsmiddelen en zal ze geen lokalen van de universiteit meer mogen gebruiken. Tevens moet de studentenvereniging zich distantiëren en de beelden van de lezing met Hoeyberghs verwijderen. Daarnaast kan de schorsing met drie maanden worden verlengd. Stel uzelf […] de vraag waar het grootste gevaar schuilt: een studentenvereniging die een lezing organiseerde waar toog-seksisme werd geuit, of een administratieve overheid met de slogan ‘Durf denken’ die actief meningen verbiedt en het bestaansrecht van zij die die meningen faciliteren opheft”, reageert KVHV-Gent op Facebook

Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs deed woensdag 4 december, op een door het Gentse KVHV georganiseerde lezing, enkele fors seksistische uitspraken. “Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen”, klonk het onder meer. Deze uitspraken werden niet alleen stevig veroordeeld, verschillende Vlamingen dienden ook een klacht in bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen; iets wat onder meer door twee sp.a-parlementsleden werd aangemoedigd.

Niet alleen Hoeyberghs kwam in het oog van de storm terecht, ook de organisator, het Gentse KVHV, kwam onder vuur te liggen. Zo bepleitte de sociale raad een schorsing van vier maanden. Het Politiek Filosofisch Konvent (PFK) – de koepelvereniging van alle politieke en levensbeschouwelijke verenigingen aan de Gentse universiteit – schorst het KVHV voor twee maanden en drie maanden voorwaardelijk. Tevens moet de rechtse studentenvereniging zich én openlijk distantiëren van Hoeyberghs én de beelden van de lezing offline halen. Het bestuurscollege van de UGent sloot zich aan bij de beslissing van het PFK. 

KVHV: “Beredeneerde actie tegen het KVHV”

Volgens het KVHV is dit “niet zomaar een schorsing” maar “een beredeneerde actie van iedereen die het KVHV al langer weg wil van haar universiteit”. “Het is uw goed recht om bepaalde uitlatingen Hoeyberghs misselijkmakend seksistisch te noemen. Het is uw goed recht om de gehele lezing onwetenschappelijke onzin te noemen. Het is uw goed recht de keuze van sprekers van KVHV bedenkelijk te vinden. Maar stel uzelf wel de vraag waar het grootste gevaar schuilt: een studentenvereniging die een lezing organiseerde waar toog-seksisme werd geuit, of een administratieve overheid met de slogan ‘Durf denken’ die actief meningen verbiedt en het bestaansrecht van zij die die meningen faciliteren opheft”, reageert de rechtse studentenvereniging op Facebook

(Lees verder onder het ingevoegde Facebookbericht)

De reacties op de beslissing van het PKF en de UGent zijn verdeeld. Naast – voornamelijk – linkse stemmen die de beslissing toejuichen, valt er ook veel kritiek te lezen. “Ik moet dat rechts-nationalistisch clubje ook niet, maar deze sanctie is een aanfluiting van de vrije meningsuiting en schept een gevaarlijk precedent: niet één studentenvereniging zal nog een spreker met uitgesproken mening durven opvoeren”, klinkt het bijvoorbeeld bij HUMO-journalist Jeroen Denaeghel.