Het Antwerps vredegerecht heeft een Turks koppel veroordeeld voor sociale fraude. Hoewel ze in een sociale woning verbleven, bleek dat ze maar liefst vier appartementen en zestien bouwgronden in Turkije in eigendom hadden. Dat brengt Het Laatste Nieuws.

Als straf moeten ze hun sociale huurkorting van zo’n 6.000 euro terugbetalen, samen met de gerechts- en onderzoekskosten van 4.000 euro. Ze moeten ook de sociale woning waar ze onrechtmatig in verbleven verlaten.

De verhoogde aandacht tegen sociale woonfraude is een stokpaardje van Fons Duchateau (N-VA) die als Antwerps schepen van Sociale Zaken en OCMW een strijdpunt maakt van sociale fraude bij huurders van OCMW-woningen. Er werden al verschillende onderzoeken geopend naar huurders met enerzijds een sociale woning en anderzijds eigendommen in het buitenland. Daar haalde men in het verleden ook al spectaculaire resultaten mee. Zo werd er bijvoorbeeld een Marokkaanse man gevonden die 14 huizen en bouwgronden bezat in Marokko

De stad Antwerpen werkt samen met het Nederlandse bedrijf Soza Xpert. Dat doet al langer – met succes – onderzoek naar buitenlandse vermogens bij personen die een vorm van uitkering krijgen. “Bij vier tot zes op de tien personen die we onderzoeken, vinden we effectief buitenlandse vermogens”, klinkt het bij Soza Xpert. “Dan spreken we meestal niet over 20.000 euro, maar bij de meeste dossiers gaat het over bedragen om en bij de 70.000 euro.”

Thuislanden werken niet mee

De hulp van zo een bedrijf is nodig omdat veel landen van herkomst die gegevens niet zomaar vrijgeven, aldus Duchateau. “En dus is zo’n bedrijf noodzakelijk om te achterhalen of mensen wel degelijk recht hebben op een sociale woning. Is dat niet zo, dan moeten ze de sociale huurkorting terugbetalen over de jaren dat ze onrechtmatig in een sociale woning verbleven.”

De huurkorting hier bedroeg 350 euro per maand, en dat sinds eind 2015. Toen verwierf het Turkse koppel de 4 flats en 16 bouwgronden. De appartementen verhuurden ze gewoon. Volgens de vrederechter was dat meer dan genoeg om vast te stellen dat ze geen recht hadden op die sociale woning.

De helft heeft geen recht op een sociale woning

Uit een eerste steekproef bij 50 huurders, blijkt dat 45 tot 50 procent geen recht heeft op een sociale woning. “We kijken naar landen van wie de gegevens niet zomaar worden vrijgegeven, maar ook naar bepaalde signalen als een levensstijl die niet strookt met die van een sociale huurder. In sommige gevallen worden we ook getipt door familieleden.” vertelde Duchateau aan HLN.

De N-VA’er hoopt dat de Vlaamse regering een kader creëert voor onderzoeken, die zichzelf dubbel en dik terugbetalen. Het ontdekken van dit bedrog is ook goed nieuws voor mensen die op de wachtlijst staan en die de sociale woningen wél echt nodig hebben, want die komen nu vrij.