Een oud-magistraat en een speurder van de politie beschuldigen in De Tijd het Koninklijk Paleis van ongeoorloofde inmenging in een gerechtelijk onderzoek. Zo’n 40 jaar geleden zou het Paleis zijn tussengekomen in een lopend gerechtelijk onderzoek omtrent de Westhoekverkaveling in De Panne, een oude corruptiezaak.

De beschuldigingen volgen daags nadat aan het licht kwam dat de Koninklijke Schenking – het patrimonium van de Koninklijke familie – onder meer voor het onderhoud van haar gebouwen miljoenen afwentelt op de belastingbetaler. Nochtans moet deze stichting volgens de wet ‘zelfbedruipend’ zijn.

Uit dat onderzoek van De Tijd, VRT, Apache en Knack blijkt nu ook dat de Koninklijke Schenking zo’n 40 jaar geleden bouwgronden heeft verkregen uit de controversiële Westhoekverkaveling in De Panne, een corruptiezaak uit 1979 waarin twaalf mensen terecht stonden. Ook de notaris die destijds de verkoop van de gronden aan de Koninklijke Schenking regelde, werd veroordeeld voor corruptie. Speurders ontdekten toen dat er smeergeld in het spel was.

“Ongeoorloofde tussenkomst van het hoogste niveau in ons land”

Niet alleen de betrokkenheid van de corrupte notaris doet echter vragen rijzen. In De Tijd getuigt een oud-magistraat dat het Koninklijk Paleis toen rechtstreeks tussenkwam in het lopend gerechtelijk onderzoek naar de corruptiezaak. Na de arrestatie van de notaris zou een hooggeplaatste persoon van het Paleis een telefoontje gepleegd hebben met de commissaris, die het onderzoek leidde maar inmiddels overleden is. Dit om druk uit te oefenen om de notaris onmiddellijk vrij te laten.

“Ik ben daar nooit mee naar buiten gekomen, tot nu, maar het is me wel mijn hele loopbaan bijgebleven omdat dit een ongeoorloofde tussenkomst was van het hoogste niveau in ons land”, stelt de oud-magistraat wiens getuigenis bevestigd wordt door een speurder uit die tijd.

(Lees verder onder de tweet.)

De Koninklijke Schenking uit het begin van de 20ste eeuw – die oorspronkelijk de overdracht van het patrimonium van Leopold II aan de Belgische Staat inhield – is al decennia een zelfstandige openbare instelling en beheert vandaag zo’n 77 gebouwen en kastelen. Ook de villa’s van pakweg prins Laurent vallen hier bijvoorbeeld onder. Deze week kwam aan het licht dat onder meer voor het onderhoud van een deel van de gebouwen ook de belastingbetaler zijn steentje bijdraagt. Ook al moet de Koninklijke Schenking volgens de wet ‘zelfbedruipend’ zijn.

Lees meer:

Koninklijke Schenking wentelt miljoenen af op belastingbetaler