In zijn traditionele kersttoespraak stelde Koning Filip dat het “van wezenlijk belang [is] dat [er] zo snel mogelijk een volwaardige federale regering [komt]”. Volgens de vorst bevinden we ons op een scharniermoment en en raken “velen van ons […] hun houvast kwijt”.

In tegenstelling tot zijn voorganger koning Albert – die in 2012, via het populisme, de N-VA indirect bekritiseerde – heeft Filip nog geen scherpe (kerst)toespraak gehouden, een houding die hij ook dit jaar blijft aanhouden. Wel probeert de koning de politici te bewegen om tot een nieuwe federale regering te komen. “Het is […] van wezenlijk belang dat zo snel mogelijk een volwaardige federale regering wordt gevormd, die evenwichtige beslissingen kan nemen, die eensgezind en standvastig worden gedragen. Dat is wat wij nu allemaal verwachten”, citeert VRT NWS de vorst.

Volgens Filip bevinden we ons op een “scharnierperiode”. “Ons sociaaleconomisch model en onze benadering van het milieu worden in vraag gesteld. Velen van ons raken zo hun houvast kwijt. Daarom mogen we niet aan de kant blijven staan, minder dan ooit”, klinkt het. Opmerkelijk: het paleis verwijst regelmatig naar het klimaat. Zo bepleitte de vorst vorig jaar – nota bene voor een brandend haardvuur –  strengere klimaatmaatregelen en een groter milieubewustzijn. Dit jaar is het brandend haardvuur verdwenen.

“Alles is een kwestie van attitude”

De vorst verwees ook naar andere fenomenen, zoals het geweld “dat in vele gedaanten ons omringt”. “Geweld verborgen binnen het gezin, sluipend in het misbruik van alcohol en drugs, vooral bij jongeren, vals in roddels en kwaadsprekerij, maar ook duidelijk zichtbaar in woorden die veroordelen of in een vernietigend gebaar”, citeert VRT NWS de vorst. Wel blijft de koning optimistisch. “Alles is een kwestie van attitude”, aldus de vorst.