In een interview met De Tijd roert Vlaams minister-president  Jan Jambon (N-VA) de communautaire trom. Zo moet er, in het licht van de moeilijke regeringsvorming, een commissie komen in het Vlaams Parlement met betrekking tot het institutionele. “Als je ziet hoe moeilijk het al vier keer na elkaar is om een federale regering te vormen, wordt het dan niet stilaan tijd dat we elkaar in dit land eens diep in de ogen kijken?”, klinkt het tegenover De Tijd.

Het Vlaams Parlement oproepen om na te denken over de toekomstige institutionele structuur? Nieuw is het niet. Zo bepaalt het regeerakkoord dat de “Vlaamse Regering […] de Vlaamse volksvertegenwoordiging [uitnodigt] om een grondige reflectie op te starten over de gewenste staatsinrichting en geeft ze de nodige vrijheid en ruimte om die concreet invulling te geven”.

De timing daarentegen is wel nieuw. Zo moet er volgens Jambon “snel een commissie geïnstalleerd worden om vast te leggen wat de volgende staatshervorming moet inhouden”. Voor de reden van die versnelling moet men niet ver kijken. “Als je ziet hoe moeilijk het al vier keer na elkaar is om een federale regering te vormen, wordt het dan niet stilaan tijd dat we elkaar in dit land eens diep in de ogen kijken?”, stelt de minister-president tegenover De Tijd.

“Kaarten liggen goed voor confederalisme”

Jambon merkt op dat de “kaarten […] stilaan goed [liggen] om onze ultieme vraag naar confederalisme op tafel te leggen”. Komen er nieuwe verkiezingen, dan zou de Kamer – hoewel verschillende rechtsgeleerden hier in het verleden kritiek op hadden –  artikel 195 van de grondwet voor herziening vatbaar kunnen verklaren, wat een complete staatshervorming toelaat. Een van de speerpunten van Jambon? Volledige fiscale autonomie voor Vlaanderen en homogene bevoegdheidspakketten.

Het enige probleem? Niet iedereen staat te springen voor de communautaire plannen van de N-VA. Enerzijds varen PVDA, Groen en Open Vld een neo-Belgicistische koers. Anderzijds willen de Franstaligen simpelweg niet weten van een staatshervorming.