Vrijdag sprak de extreem-linkse klimaatpuber Greta Thunberg haar mede-activisten toe op de klimaatconferentie van de VN in Madrid, COP 25. Daar had ze een sombere en defaitistische boodschap voor haar volgelingen. Dat bracht The Guardian.

De Zweedse puber klaagde over de beperkte resultaten van de klimaatstakingen. Verder verklaarde ze dat de tegenstanders van haar radicale agenda proberen om “haar het zwijgen op te leggen.” Een opvallende stelling, gezien haar wereldwijde beroemdheid. Ze wist ook nog te vertellen dat er nu mensen “lijden en sterven” door de effecten van de klimaatverandering.

Niet houdbaar

De wereldwijde golf van schoolstakingen voor het klimaat het voorbije jaar, heeft niets uitgehaald omdat de uitstoot van broeikasgassen is blijven stijgen“, vertelde Greta haar volgelingen in Madrid. “Ik ben alleen maar een activist en we hebben er meer nodig. Sommige mensen zijn bang om te veranderen. Ze proberen ons wanhopig het zwijgen op te leggen“, verklaarde ze aan de massaal aanwezige wereldpers.

Thunberg vervolgde: “We kunnen zo niet verder gaan, het is niet houdbaar dat kinderen school missen en we willen niet verder doen. We zouden graag actie van de mensen met macht zien. Mensen lijden en sterven vandaag. We kunnen niet langer wachten.” Ze ging niet verder in op wie er allemaal gestorven is door de zogenaamde klimaatcrisis.

Volgens Thunberg is er weinig hoop dat overheden, op de voor haar gepaste manier, zullen reageren om de aarde te redden van haar schijnbare ondergang.
Ik hoop oprecht dat COP25 iets concreets zal bereiken en het bewustzijn van de mensen doet toenemen. Dat wereldleiders en mensen met macht de urgentie begrijpen rond deze crisis, want het ziet er niet naar uit dat ze dat doen.”

Ze wees er op dat sinds het klimaatakkoord van Parijs, de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd zelfs met 4% is gestegen. Een hypocrisie die Amerikaans president Donald Tump ook aanhaalde bij het verlaten van dat nutteloos akkoord. 

Linkse agenda 

Greta Thunberg wordt reeds 2 jaar naar voren geduwd door linkse politici en journalisten om de klimaatpolitiek hoog op de agenda te krijgen. Een klimaatpolitiek die hand in hand gaat met linkse recepten van overheidsinterventie en herverdeling. Opvallend, het meest linkse land ter wereld is toevallig ook het land dat de meeste broeikasgassen de lucht in jaagt. Maar over de communistische dictatuur China heeft Greta Thunberg nog geen woord gerept.