Extinction Rebellion, de extreme klimaatprotestgroep is van plan om haar eerste verjaardag te vieren met een grote protestactie op de Grote Markt van Brussel. Dit op 20 december, net na het klank-en lichtspel. Met andere woorden, ze wil opnieuw protesteren in een verboden zone. Dat meldt Bruzz.

De organisatie is zich maar al te bewust van het feit dat betogen daar niet mag. Zo leest het persbericht: “Deelnemers wordt gevragd om vooraf geen herkenbare kledij of andere zaken te dragen die onthullen dat ze deelneemen aan deze actie om te vermijden dat de politie preventieve acties onderneemt om mensen van het plein te weren.” (Schrijffouten komen vanuit origineel bericht, nvdr.)

Tweede verklaring van de rebellie

Net na het klank- en lichtspel willen ‘de rebellen’ zichzelf onthullen door het voorlezen van hun ‘Tweede Verklaring van de Rebellie’ met één gigantische gezamenlijke stem. Daarin zullen onze regeringen, politici en bedrijven “geconfronteerd worden met hun crimineel gebrek aan daadkracht en hun tegenwerking“, zo staat te lezen in hun persbericht.

Bij hun laatste actie in oktober voerden ze ook actie in een verboden zone. Er werden toen meer dan 400 manifestanten opgepakt bij die illegale actie. Het persbericht laat weten dat verschillende leden nog steeds “in shock” zijn door de manier waarop ze toen door de ordediensten werden behandeld. Verschillende leden willen de stad Brussel aanklagen. Dit voor zowel “onevenredig gebruik van geweld” als “het geven van een illegaal bevel tot ontruiming“.

Links mag meer

Volgens politievakbond VSOA was het de vorige keer uit de hand gelopen omdat de stad net veel te veel toeliet. Dat om ideologische redenen. De politievakbond gaf toe dat bepaalde (linkse) betogingen sneller worden toegelaten dan andere (rechtse). Bij linkse betogingen treft de stad bovendien minder veiligheidsmaatregelen.

De VSOA vroeg na de gebeurtenissen een gesprek hieromtrent met het Brusselse stadsbestuur. “We willen meer duidelijkheid en neutraliteit. We zien vaak dat bij bepaalde groepen de tolerantiegrens hoog is, en bij andere lager”

“Bijvoorbeeld, als morgen een rechtse organisatie aankondigt dat die in Brussel gaan betogen, mag je zeker zijn dat alle maatregelen genomen worden om de neutrale zone af te sluiten. Brussel wordt dan bij wijze van spreken afgesloten vanaf de ring. Nu geeft men toelating en dan wordt de politie nog de pispaal ook. Dit leeft echt bij onze mensen van die politiezone. Zij voelen zich vaak niet gesteund. We gaan een open gesprek voeren en zien hoe ver we geraken.”