De Europese Commissie stelt vandaag de zogenoemde ‘Green Deal’ voor. Gisteren lekten al een reeks maatregelen uit. Zo wil Brussel volgens de Volkskrant honderden miljarden investeren en een heleboel ingrijpende maatregelen treffen. 

Vandaag presenteren de Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen (EVP) en EU-Commissaris Frans Timmermans (S&D) hun zogenoemde ‘Green Deal’, een pakket maatregelen om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. “Vrijwel de gehele Europese wet­geving gaat op de schop om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld te maken”, schrijft de Volkskrant. En iets verder: “De verbouwing van de EU is totaal”.

Alles wordt vergroend

De emissie-eisen voor lichte vrachtwagens en benzine- en dieselwagens worden verder verstrengd. Ook is het de bedoeling dat de volgende generatie auto’s helemaal geen vervuilende stoffen meer mag uitstoten. De EU is ook van plan om 1 miljoen laadpalen voor elektrische auto’s bij te bouwen. Ook wil Brussel dat er op meer plaatsen werk wordt gemaakt van rekeningrijden. Ook wil de Commissie volgend jaar met een actieplan komen om schone accu’s voor elektrische wagens te produceren. 

Verder wil Brussel de industrie en de transport vergroenen. Staal zou vanaf 2030 zonder CO2-uitstoot geproduceerd moeten worden. Er zou ook een protectionistische CO2-heffing op buitenlandse producten komen. Daarnaast zou de scheepvaart moeten betalen voor haar CO2-uitstoot en zou de luchtvaart een deel van haar CO2-rechten verliezen. 

Ook in de landbouw wil men maatregelen treffen. Het gaat onder meer om een drastische reductie van pesticiden en het inzetten op duurzame GGO-gewassen. Daarnaast wil men 2 miljard extra bomen planten. Tot slot wil de Commissie dat er een ‘renovatiegolf’ komt, om huizen en scholen beter te isoleren. 

100 miljard smeergeld voor Oost-Europa

Timmermans en de Commissie willen een vermindering van de CO2-uitstoot van 50 tot 55 procent tegen 2030. De huidige doelstelling van 40 procent tegen dat jaar is volgens hen ontoereikend om tegen 2050 ‘klimaatneutraal’ te zijn. Verschillende landen, zoals Polen, Hongarije en Tsjechië, verzetten zich echter tegen die doelstelling uit vrees voor economische schade.

Een ‘rechtvaardig overgangsfonds’ van 100 miljard euro moet de Oostbloklanden toch verleiden. Daarnaast wil de Commissie dat de Europese Investeringsbank met EU-kapitaal komende tien jaar voor 1.000 miljard euro investeringen in de markt zorgt.