Zo’n 22 erkende islamitische geloofsgemeenschappen kregen in 2018 voor 740.000 euro toelagen van de provincies. Het gaat over geld dat gebruikt wordt voor de uitbating van de moskeeën en mogelijke investeringen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) op een parlementaire vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) en zo bericht Belga.

In het totaal zijn er 27 erkende moskeeën, maar vijf moeten hun jaarrekening voor 2018 nog indienen. De erkende islamitische geloofsgemeenschappen krijgen subsidies om de verschillende moskeeën uit te baten en om investeringen te doen. In 14 gevallen ontvangen de imams ook een salaris van de FOD Justitie. Het grootste deel van de geloofssubsidies blijft in België echter naar de katholieke kerk stromen.

(lees verder onder de tweet)

47 lopende aanvragen

De provincies staan in voor die subsidies aan grotere gebouwen zoals moskeeën en kathedralen. In veel gevallen worden moskeeën echter ook met buitenlands geld gefinancierd. Dat is vooral een probleem wanneer die gelden uit landen – zoals Saoedi-Arabië – komen met de bedoeling om een radicale versie van de islam te promoten.

Om zicht te krijgen op de buitenlandse financiering wil Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) de erkende erediensten opleggen om hierover afzonderlijk in hun jaarrekening te rapporteren. “Het is mijn intentie om dit, overeenkomstig het Vlaams regeerakkoord, aan te passen”, antwoordde hij op de vraag van Vlaams parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang). 

Liesbeth Homans (N-VA), voorganger van Somers op Binnenlands Bestuur, zei in februari nog dat ze vijf jaar lang geen moskeeën meer zou erkennen. Dit jaar werden reeds 47 aanvragen voor een erkenning ingediend. “Deze zijn in de vorige legislatuur allemaal on hold gezet”, aldus Somers nog.