De gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, trekt aan de alarmbel met betrekking tot de begroting. De reden? Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort op tot zo’n 14 miljard euro in 2022. “We hebben geen ruimte om slecht nieuws op te vangen”, citeert De Tijd Wunsch.

De begroting is en blijft een klassiek Belgisch zorgenkindje, zeker in lopende zaken. Verandert er niets, dan bedraagt het tekort tegen 2022 zo’n 14 miljard euro en groeit de staatsschuld naar 100,5 procent van het bbp. “België wordt met Italië de slechte leerling van Europa”, klinkt het bij Wunsch. 

Deze dramatische cijfers hebben verschillende factoren zoals de taxshift en de vergrijzing die de uitgaven ieder jaar met 1 miljard euro opkrikt. “De volgende regering moet het structureel begrotingstekort zo snel mogelijk verlagen naar 1 procent van het bbp om de schuld af te bouwen en marge te creëren voor de volgende recessie of een rentestijging. We hebben geen ruimte om slecht nieuws op te vangen”, citeert De Tijd de gouverneur van de Nationale Bank.

Kan De Wever CD&V en Open Vld overtuigen?

Voor de N-VA en bij uitbreiding CD&V was de nota van PS-informateur Paul Magnette allerminst voldoende. Zo werden er vraagtekens geplaatst bij het rode verlanglijstje dat naar verluidt tot 6 miljard, bovenop het tekort, kon oplopen. Tevens vreesde de N-VA lastenverhogingen.

De Vlaams-nationalisten hebben nu volgens De Tijd een budgettair traject (zonder belastingverhogingen) klaar. De speerpunten? “We willen volop inzetten op een verhoging van de werkzaamheidsgraad en dus een sanering zonder lasten te verhogen”, citeert de krant de N-VA.

De vraag is evenwel hoe de Vlaams-nationalisten de Franstalige socialisten kunnen overtuigen met plannen zoals het beperken van de werkloosheid in de tijd. Wel doet de N-VA, met een verhoging van het minimumpensioenen naar 1.500 euro, een toegift. “De Zweedse partijen zeggen dat de andere recepten slecht zijn, terwijl hun resultaten met betrekking tot de economische groei en de begroting een ramp zijn”, citeert De Tijd een socialist.