De gemeente Dendermonde heeft een taks ingevoerd op vreemdelingenkaarten, de zogenaamde vreemdelingentaks. Dit is een retributie voor een inschrijving in het vreemdelingenregister. Het voorstel kwam er via Tomas Roggeman (N-VA). Opvallend, de sp.a keurde deze taks goed en het Vlaams Belang stemde tegen.

Gisterenavond werd op de gemeenteraad een voorstel gestemd tot invoering van een retributie op de aflevering van vreemdelingenkaarten. Tot nu toe was dit gratis voor vreemdelingen. Dit was volgens Roggeman een discriminatie ten aanzien van alle andere inwoners die zelf de kosten moeten dragen voor de vernieuwing van een Belgische identiteitskaart. CD&V en sp.a gingen akkoord met die redenering.

Het antwoord van het goedgekeurde voorstel tegen die discriminatie, bestaat er dan ook in om dezelfde prijs te vragen als voor een identiteitskaart. Dat wordt in Dendermonde na 1 januari 2020 voor iedereen standaard 25 euro, zoals voor een eID. Bij spoedprocedure stijgt dat tot 110 euro en bij hoogdringendheid 150 euro. 

Opvallend stemgedrag

De keuze van de Dendermondse sp.a springt in het oog, omdat de socialistische partij doorgaans kritisch staat ten aanzien van het N-VA discours betreffende integratie, en de ‘vreemdelingentaks’ toch vooral gepromoot wordt vanuit de N-VA. Zo vond Louis Tobback een vreemdelingentaks “getuigen van onbedwingbare aanvallen van xenofobie“.

In een reactie aan SCEPTR liet Tom Bogman (sp.a) uit Dendermonde weten dat hij zich niet laat leiden door dergelijke verklaringen van Louis Tobback. Hij noemde de gelijkschakeling het wegwerken van een discriminatie ten aanzien van de andere inwoners. Hij wijst er op dat een integratiebeleid vooral draait rond het actief begeleiden van migranten in de gemeenschap. Dit onder meer door participatie op de arbeidsmarkt te bevorderen en het goed aanleren van de Nederlandse taal. Opnieuw zeer gelijkaardige woorden als in het bericht van de lokale N-VA. 

VB zwenkt niet naar open grenzen

Een andere opvallende stem, die nog meer in het oog springt, was die van het Vlaams Belang. Hoewel de rechts-nationalistische partij pleit voor een vreemdelingentaks in elke gemeente waar ze verkozenen heeft, stemde ze hier tegen het voorstel. Ook Open Vld stemde tegen. Groen onthield zich. 

Toch moeten de kiezers van het Vlaams Belang geen bocht vrezen. In een reactie aan SCEPTR geeft Barbara Pas mee dat haar partij in het voorjaar zelf een soortgelijke taks heeft voorgesteld die kostendekkend moest zijn. Dit werd toen door de andere partijen niet dringend geacht en werd door de meerderheid “meegenomen”.
De taks die gisteren voorlag is niet kostendekkend én maakte deel uit van een belastingverhoging op de afgifte van allerhande administratieve stukken die alle Dendermondenaars zou raken. Vlaams Belang heeft tegen déze belastingverhoging gestemd die élke Dendermondenaar treft.”