Uit cijfers van Vlaams Mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) blijkt dat nog niet de helft van alle bussen en trams in Vlaanderen op tijd komt. Maar liefst 53 procent van de bussen liep vorig jaar vertraging op. Daarmee scoort De Lijn opnieuw bijzonder slecht op vlak van stiptheid. Dat meldt onder meer Het Nieuwsblad.

Volgens minister Peeters moeten we die slechte cijfers echter relativeren. De Vlaamse vervoersmaatschappij meet namelijk enkel de stiptheid op dinsdagen tussen 17u00 en 18u00, in de spits met andere woorden. “In de daluren scoort de stiptheid normaal beduidend beter”, stelt de Open Vld-politica gerust. Nochtans wordt die stiptheid door De Lijn soepel ingevuld. Een bus die 2 minuten te vroeg of 5 minuten te laat aankomt, rijdt ook nog op tijd.

(lees verder onder de tweet)

De cijfers voor 2018 betekenen wel een lichte verbetering ten opzichte van het jaar 2017. In 2016 waren de stiptheidscijfers dan weer beter voor De Lijn. Opvallend is ook het slechte cijfer voor de provincie Vlaams-Brabant, dat met 39 procent bussen op tijd nog ver onder het gemiddelde van 47 procent zit. Enkel in West-Vlaanderen loopt meer dan de helft geen vertraging op.

Hervormingen

De Vlaamse regering kondigde begin dit jaar met het Decreet Basisbereikbaarheid al ambitieuze plannen aan om de Vlaamse vervoersmaatschappij te hervormen. Het openbaar vervoer in Vlaanderen zou zich naar een meer vraaggestuurd model moeten ontwikkelen. Mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) moet dat decreet nu gaan uitvoeren, maar ze stootte al onmiddellijk op een aantal problemen.

Zo werd de uitvoering al tot begin 2022 uitgesteld omdat het lokaal niveau nog niet klaar is voor de aanpassingen. Proefprojecten in onder meer Antwerpen zullen wel vroeger kunnen aanvatten. Het nieuwe model zou meer vraaggestuurd werken en voert drie netten in. Zo worden de steden met elkaar verbonden via een ‘kernnet’. Een tweede laag bestaat uit een aanvullend net, dat aansluit op het kernnet en verbindingen maakt met buitenwijken en kleinere kernen. Lokale of private initiatieven die inspelen op particuliere noden – denk onder meer aan belbussen – maken de derde laag uit.

Lees ook:

De Lijn: regering wil minimumdienstverlening tegen april